"partner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

partner rzeczownik

rzeczownik + partner
Kolokacji: 130
business partner • trading partner • coalition partner • law partner • sex partner • life partner • dance partner • trade partner • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
  • Her father's business partner no less, probably much older than she.
  • "You just may turn out to be the best business partner a man could have."
  • But the office, like the business partners, has an air of success.
  • And business partners seem to be standing by the company.
  • Business partners from the community visit the class and work with the students.
  • But that fact is not lost on his business partners.
  • She becomes his friend and business partner throughout the series.
  • She and her business partner sold the bar in 1987.
  • The loss of his friend and business partner hit Stone hard.
  • The business partners decided they wanted me to run the operation.
4. law partner = partner prawa law partner
5. sex partner = partner seksualny sex partner
6. life partner = partner życiowy life partner
7. dance partner = partner do tańca, partnerka do tańca dance partner
8. trade partner = kontrahent, partner handlowy trade partner
9. merger partner = partner dotyczący fuzji merger partner
10. training partner = partner szkoleniowy training partner
11. venture partner = partner śmiałego przedsięwzięcia venture partner
14. minority partner = partner mniejszościowy minority partner
15. marriage partner = towarzysz życia małżeństwa marriage partner
16. community partner = partner społeczny community partner
17. tax partner = partner podatku tax partner
18. tag team partner = partner metki zespołowy tag team partner
19. industry partner = partner przemysłu industry partner
20. media partner = partner medialny media partner
21. dancing partner = partner do tańca, partnerka do tańca dancing partner
22. bed partner = partner łóżka bed partner
23. broadcast partner = partner programu broadcast partner
24. investment partner = partner inwestycyjny investment partner
partner + rzeczownik
Kolokacji: 22
partner organization • Partner Zone • partner institution • partner country • partner school • ...
partner + czasownik
Kolokacji: 147
partner includes • partner makes • partner says • partner takes • partner works • partner owns • partner buys • partner holds • ...
czasownik + partner
Kolokacji: 84
seek partners • live with one's partner • tell one's partner • meet one's partner • include partners • buy out one's partners • ...
przymiotnik + partner
Kolokacji: 219
senior partner • general partner • sexual partner • founding partner • junior partner • equal partner • potential partner • ...
przyimek + partner
Kolokacji: 24
between partners • with one's partner • of one's partners • to one's partner • from one's partner • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.