BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"participation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

participation rzeczownik

rzeczownik + participation
Kolokacji: 30
audience participation • voter participation • community participation • student participation • citizen participation • ...
participation + rzeczownik
Kolokacji: 6
participation rate • participation fee • participation level • participation sport • participation certificate • ...
participation + czasownik
Kolokacji: 14
Participation requires • participation increases • participation helps • participation leads • participation makes • ...
czasownik + participation
Kolokacji: 61
encourage participation • increase participation • include participation • require participation • promote participation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(4) require, demand, need
Kolokacji: 3
2. oppose participation = przeciwstaw udział oppose participation
3. seek participation = szukaj udziału seek participation
4. attract participation = przyciągnij udział attract participation
  • It attracts participation from all corners of the country.
  • It attracts participation from people across professions and not just students.
  • The show has also managed to attract international participation.
  • The party's first rally attracted solid participation, which surprised the other parties.
  • The event also began to attract participation from Ireland.
  • This single day event has attracted participation from other schools in Kerala.
  • These activities typically attract participation of over 100 students from different secondary schools.
  • These events have well known personalities associated to them in the past and attract participation from all around India every year.
  • He argues that tragedy attracted the interest and participation of everyone.
  • The site has attracted participation from individuals around the world, including Australian pub patrons.
7. emphasize participation = połóż nacisk na udział emphasize participation
10. cease participation = udział zaprzestania cease participation
(10) announce, cancel, describe
Kolokacji: 3
przymiotnik + participation
Kolokacji: 70
active participation • public participation • full participation • political participation • great participation • American participation • ...
przyimek + participation
Kolokacji: 24
through participation • for participation • of participation • from participation • to participation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.