"parliamentary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

parliamentary przymiotnik

parliamentary + rzeczownik
Kolokacji: 143
parliamentary election • parliamentary constituency • parliamentary seat • parliamentary committee • parliamentary majority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
  • It went on to win the parliamentary election in 1987.
  • This not a personal problem, they support only a new, early parliamentary election.
  • She stood for parliamentary election in 1927, 1930 and 1933.
  • Six months later, a new parliamentary election was held in June 1993.
  • The party was never again able to take a significant vote in a Parliamentary election.
  • He won a second term in the 1996 parliamentary election.
  • The results of the 2007 parliamentary elections were not good for the party.
  • The period between 2002 and 2010 saw three parliamentary elections.
  • The 13th parliamentary election was held on 2 April 2004.
  • The next national parliamentary elections are not expected until 1994.
26. parliamentary page = parlamentarna strona parliamentary page
35. parliamentary assistant = parlamentarny asystent parliamentary assistant

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.