"paint" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

paint czasownik

paint + rzeczownik
Kolokacji: 82
paint murals • paint landscapes • paint scenes • paint one's face • paint images • paint frescoes • paint a portrait • paint a picture • ...
czasownik + paint
Kolokacji: 12
commissioned to paint • try to paint • continue to paint • begin to paint • want to paint • ...
paint + przyimek
Kolokacji: 40
painted on • paint over • painted by • painted with • painted during • ...
paint + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 78
paint white • paint black • paint red • brightly painted • paint blue • paint yellow • paint green • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.