"package" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

package rzeczownik

rzeczownik + package
Kolokacji: 140
software package • aid package • stimulus package • severance package • compensation package • benefit package • pay package • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
2. aid package = pakiet pomocowy aid package
3. stimulus package = pakiet stymulacyjny (wydatki z budżetu mające pobudzić gospodarkę) stimulus package
4. severance package = odprawa (z tytułu rozwiązania stosunku pracy) severance package
5. compensation package = pakiet świadczeń związanych z wynagrodzeniem compensation package
7. pay package = pakiet wynagrodzeń pay package
8. rescue package = program ratowania przedsiębiorstwa rescue package
9. tax package = paczka podatku tax package
10. reform package = pakiet reform reform package
12. product package = paczka produktu product package
13. budget package = paczka budżetowa budget package
14. food package = paczka spożywcza food package
15. cigarette package = papieros paczka cigarette package
16. care package = paczka żywnościowa care package
17. loan package = paczka pożyczki loan package
18. retirement package = odprawa rentowa retirement package
19. package of measures = paczka środków package of measures
21. bailout package = paczka dofinansowania bailout package
22. financing package = paczka finansowania financing package
23. assistance package = pakiet pomocniczy assistance package
24. tour package = paczka wycieczki tour package
25. vacation package = paczka wakacyjna vacation package
package + rzeczownik
Kolokacji: 19
package tour • package deal • package instruction • package label • package design • ...
package + czasownik
Kolokacji: 34
package includes • package contains • package costs • package arrives • package comes • ...
czasownik + package
Kolokacji: 39
follow on the product package • check the product package • sell packages • deliver a package • offer a package • open the package • ...
przymiotnik + package
Kolokacji: 132
small package • economic package • whole package • financial package • large package • new package • total package • ...
przyimek + package
Kolokacji: 11
on the product package • with a package • into a package • for a package • of the package • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.