"ownership" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ownership rzeczownik

rzeczownik + ownership
Kolokacji: 33
land ownership • home ownership • property ownership • gun ownership • car ownership • state ownership • percent ownership • ...
ownership + rzeczownik
Kolokacji: 30
ownership group • ownership stake • ownership interest • ownership right • ownership change • ownership structure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. ownership group = własność grupa ownership group
2. ownership stake = stawka własności ownership stake
3. ownership interest = interes własności ownership interest
4. ownership right = prawo własności ownership right
6. ownership structure = struktura własnościowa ownership structure
7. ownership rule = zasada własności ownership rule
ownership + czasownik
Kolokacji: 10
ownership passes • ownership changes • ownership remains • ownership transfers • ownership reverts • ...
czasownik + ownership
Kolokacji: 60
take ownership • retain ownership • claim ownership • assume ownership • give ownership • change ownership • acquire ownership • ...
przymiotnik + ownership
Kolokacji: 54
private ownership • public ownership • foreign ownership • full ownership • new ownership • common ownership • joint ownership • ...
przyimek + ownership
Kolokacji: 18
over ownership • of ownership • to ownership • for ownership • into ownership • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.