BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"owner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

owner rzeczownik

rzeczownik + owner
Kolokacji: 199
property owner • business owner • land owner • store owner • restaurant owner • building owner • team owner • club owner • ...
owner + rzeczownik
Kolokacji: 5
Owners Association • owner point • owners manual • owner occupancy • owners meeting
owner + czasownik
Kolokacji: 292
owner agrees • owner sells • owner decides • owner pays • owner buys • owner wants • owner tries • owner says • owner gives • ...
czasownik + owner
Kolokacji: 57
allow owners • return to one's owners • sell to owners • Content owner is given • buy from one's owner • owner is required • ...
przymiotnik + owner
Kolokacji: 119
new owner • original owner • current owner • previous owner • private owner • sole owner • rightful owner • wealthy owner • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. new owner = nowy właściciel new owner
3. current owner = obecny właściciel current owner
4. previous owner = poprzedni właściciel previous owner
5. private owner = prywatny właściciel private owner
6. sole owner = osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą sole owner
7. rightful owner = prawowity właściciel rightful owner
8. wealthy owner = bogaty właściciel wealthy owner
9. principal owner = pierwszy właściciel principal owner
10. present owner = obecny właściciel present owner
11. large owner = duży właściciel large owner
12. proud owner = dumny właściciel proud owner
13. individual owner = pojedynczy właściciel individual owner
14. different owner = inny właściciel different owner
16. major league owner = właściciel pierwszej ligi major league owner
17. local business owner = właściciel lokalnego biznesu local business owner
18. real owner = prawdziwy właściciel real owner
19. legal owner = prawny właściciel legal owner
20. American owner = Amerykański właściciel American owner
21. joint owner = współwłaściciel joint owner
22. traditional owner = tradycjonalistyczny właściciel traditional owner
23. corporate owner = dotyczący spółki właściciel corporate owner
24. subsequent owner = następny właściciel subsequent owner
25. prospective owner = potencjalny właściciel prospective owner
26. white owner = biały właściciel white owner
27. second-home owner = właściciel drugi-domowy second-home owner
28. true owner = prawowity właściciel true owner
29. respective owner = odpowiedni właściciel respective owner
przyimek + owner
Kolokacji: 18
for owners • from one's owner • after one's owner • under owners • through owners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.