KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"overall" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

overall przymiotnik

overall + rzeczownik
Kolokacji: 426
overall record • overall rate • overall effect • overall pick • overall performance • overall cost • overall health • overall rating • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. overall rate = całkowity wskaźnik overall rate
3. overall effect = ogólny efekt, ogólne wrażenie overall effect
5. overall pick = w sumie wybierz overall pick
6. overall cost = koszt całkowity overall cost
7. overall health = ogólne zdrowie overall health
8. overall rating = ogólny wskaźnik overall rating
9. overall market = całościowy rynek overall market
11. overall level = ogólny poziom overall level
12. overall winner = zwycięzca w klasyfikacji generalnej overall winner
13. overall quality = ogólna jakość overall quality
15. overall plan = plan ogólny overall plan
16. overall score = ogólny wynik overall score
17. overall design = projektowanie całościowe overall design
18. overall strategy = ogólna strategia overall strategy
19. overall economy = ogólna gospodarka overall economy
20. overall population = ogólna populacja overall population
22. overall sales = ogólne sprzedaże overall sales
24. overall picture = całościowy obraz overall picture
25. overall selection = ogólny wybór overall selection
26. overall goal = ogólny cel overall goal
27. overall impression = ogólne wrażenie overall impression
28. overall size = ogólna wielkość overall size
29. overall standing = ogólna pozycja overall standing
30. overall increase = całkowity wzrost overall increase
31. overall structure = struktura ogólna overall structure
32. overall number = całkowita liczba overall number
34. overall control = ogólna kontrola overall control
35. overall budget = budżet ogólny overall budget
36. overall appearance = ogólny wygląd overall appearance
37. overall growth = ogólny wzrost overall growth
38. overall decline = ogólny spadek overall decline
39. overall majority = absolutna większość overall majority
40. overall shape = ogólny kształt overall shape
41. overall impact = ogólny wpływ overall impact
42. overall commander = ogólny dowódca overall commander
44. overall direction = ogólny kierunek overall direction
45. overall champion = ogólny mistrz overall champion
46. overall theme = ogólny temat overall theme
47. overall tone = ogólny ton overall tone
48. overall trend = ogólna tendencja overall trend
51. overall system = ogólny system overall system
52. overall effort = ogólny wysiłek overall effort
53. overall leader = ogólny przywódca overall leader
54. overall sound = ogólny dźwięk overall sound
55. overall efficiency = sprawność ogólna overall efficiency
56. overall value = ogólna wartość overall value
58. overall pattern = ogólny wzór overall pattern
59. overall victory = ogólne zwycięstwo overall victory
60. overall situation = sytuacja ogólna overall situation
61. overall success = ogólny sukces overall success
62. overall ranking = ogólny ranking overall ranking
63. overall look = ogólne spojrzenie overall look
64. overall lead = ogólne prowadzenie overall lead
66. overall spending = ogólne wydatki overall spending
67. overall average = ogólna średnia overall average
68. overall process = ogólny proces overall process
69. overall view = ogólna ocena overall view
70. overall figure = kwota łączna overall figure
71. overall weight = ogólna waga overall weight
72. overall strength = ogólna siła overall strength
73. overall scheme = ogólny plan overall scheme
74. overall risk = całkowite ryzyko overall risk
75. overall policy = ogólna polityka overall policy
76. overall experience = ogólne doświadczenie overall experience
77. overall effectiveness = ogólna skuteczność overall effectiveness
78. overall total = całkowita suma overall total
79. overall episode = ogólne wydarzenie overall episode
80. overall loss = ogólna strata overall loss
81. overall condition = ogólny warunek overall condition
82. overall sense = ogólny sens overall sense
83. overall charge = ogólna opłata overall charge
84. overall approach = ogólne podejście overall approach
85. overall index = ogólny indeks overall index
86. overall improvement = ogólne polepszenie overall improvement
87. overall reduction = ogólne obniżenie overall reduction
89. overall program = ogólny program overall program
90. overall project = ogólny projekt overall project
91. overall concept = ogólne pojęcie overall concept
92. overall management = ogólne zarządzanie overall management
93. overall operation = ogólna operacja overall operation
94. overall height = całkowita wysokość overall height
95. overall aim = ogólny cel overall aim
96. overall profit = ogólny zysk overall profit
97. overall capacity = całkowita pojemność overall capacity
98. overall feeling = ogólne uczucie overall feeling
99. overall deficit = całkowity deficyt overall deficit
100. overall mission = ogólna misja overall mission

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.