ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ordinary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ordinary przymiotnik

ordinary + rzeczownik
Kolokacji: 297
ordinary people • ordinary citizen • ordinary man • ordinary life • ordinary person • ordinary American • ordinary folk • ...
przysłówek + ordinary
Kolokacji: 10
perfectly ordinary • most ordinary • fairly ordinary • seemingly ordinary • pretty ordinary • ...
ordinary + przyimek
Kolokacji: 6
ordinary in • ordinary of • ordinary to • ordinary for • ordinary at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.