"opinion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

opinion rzeczownik

rzeczownik + opinion
Kolokacji: 23
majority opinion • Public opinion • court opinion • world opinion • expert opinion • Slip Opinion • In-Chambers Opinion • ...
opinion + rzeczownik
Kolokacji: 19
opinion poll • opinion piece • opinion survey • opinion leader • opinion page • opinion article • opinion column • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. opinion poll = badanie opinii publicznej, sondaż opinii publicznej opinion poll
3. opinion survey = badanie opinii publicznej opinion survey
4. opinion leader = lider opinii, osoba opiniotwórcza opinion leader
6. opinion article = artykuł opinii opinion article
9. opinion maker = osoba opiniotwórcza opinion maker
opinion + czasownik
Kolokacji: 64
opinion differs • opinion represents • Opinion relating • opinion varies • opinion changes • opinion says • ...
czasownik + opinion
Kolokacji: 105
opinion expressed • influence opinion • hold opinions • expect in opinion • give one's opinion • voice one's opinions • ask one's opinion • ...
przymiotnik + opinion
Kolokacji: 143
public opinion • different opinion • personal opinion • strong opinion • legal opinion • popular opinion • political opinion • low opinion • ...
przyimek + opinion
Kolokacji: 21
in one's opinion • for one's opinion • to one's opinion • about one's opinion • with opinions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.