BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"opening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

opening rzeczownik

rzeczownik + opening
Kolokacji: 56
door opening • job opening • window opening • store opening • opening of the line • opening of the Suez Canal • mouth opening • ...
opening + rzeczownik
Kolokacji: 178
opening ceremony • opening day • opening scene • opening act • opening weekend • opening round • opening sequence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
  • The focus of the day will be the opening ceremony.
  • More than 300 people took part in the opening ceremony.
  • She came again during the opening ceremony of the building.
  • What are they going to do for an opening ceremony?
  • A lot of people had to stand to watch the opening ceremony.
  • Since 1975, two games were held after the opening ceremonies.
  • The first game was held the night before the opening ceremonies.
  • Six days later, the opening ceremonies for the Games will be held.
  • The opening ceremony for the first school year was on March 10, 1973.
  • The opening ceremony will be held on the 30th of July from 0900 to 1000.
2. opening day = dzień otwarcia opening day
3. opening game = gra otwarcia opening game
4. opening scene = scena otwierająca opening scene
5. opening act = support (występ muzyczny poprzedzający występ gwiazdy) opening act
6. opening weekend = otwarcie weekend opening weekend
7. opening round = otwierając naokoło opening round
8. opening sequence = ciąg otwarcia opening sequence
9. opening credit = kredyt otwarcia opening credit
10. opening match = mecz otwarcia opening match
12. opening line = pierwsza linijka tekstu (np. książki) opening line
13. opening track = otwarcie ślad opening track
15. opening theme = temat otwarcia opening theme
16. opening song = piosenka otwarcia opening song
17. opening kickoff = otwarcie kickoff opening kickoff
18. opening session = posiedzenie inauguracyjne opening session
19. opening date = data otwarcia opening date
20. opening batsman = zawodnik wybijający piłkę otwarcia opening batsman
21. opening chapter = pierwszy rozdział (książki) opening chapter
22. opening bid = stawka wyjściowa opening bid
23. opening number = liczba otwarcia opening number
24. opening period = otwarcie okres opening period
25. opening drive = otwarcie jazda opening drive
26. opening page = strona otwarcia opening page
27. opening episode = wydarzenie otwarcia opening episode
28. opening title = otwarcie tytuł opening title
29. opening goal = cel otwarcia opening goal
30. opening concert = otwarcie koncert opening concert
31. opening hour = godzina otwarcia opening hour
32. opening week = tydzień otwarcia opening week
33. opening Bell = otwarcie Bell opening Bell
34. opening salvo = pierwsze słowa lub działania mające na celu uzyskanie określonego rezultatu opening salvo
35. opening section = część otwarcia opening section
36. opening movement = ruch otwarcia opening movement
37. opening shot = kadr początkowy (np. filmu) opening shot
38. opening lead = otwarcie prowadzenie opening lead
39. opening stage = otwarcie etap opening stage
40. opening door = drzwi otwarcia opening door
41. opening bar = bar otwarcia opening bar
42. opening paragraph = akapit otwarcia opening paragraph
43. opening sentence = zdanie otwarcia opening sentence
44. opening moment = moment otwarcia opening moment
45. opening event = wydarzenie otwarcia opening event
46. opening word = słowo otwarcia opening word
47. opening closing ceremony = otwarcie kończąca ceremonia opening closing ceremony
48. opening set = otwarcie umieściło opening set
49. opening speech = mowa powitalna opening speech
50. opening performance = wykonanie otwarcia opening performance
51. opening half = połowa otwarcia opening half
52. opening monologue = monolog otwarcia opening monologue
53. opening phase = etap otwarcia opening phase
54. opening show = widowisko otwarcia opening show
55. opening remark = uwaga wstępna opening remark
56. opening reception = recepcja otwarcia opening reception
57. opening move = ruch otwarcia opening move
58. opening verse = otwarcie poezja opening verse
59. opening address = mowa inauguracyjna opening address
60. opening gambit = otwierający gambit (w szachach) opening gambit
61. opening chorus = chór otwarcia opening chorus
62. opening segment = segment otwarcia opening segment
63. opening slot = otwór otwarcia opening slot
64. opening band = zespół otwarcia opening band
65. opening chord = akord otwarcia opening chord
opening + czasownik
Kolokacji: 35
opening takes • opening leads • opening appears • opening allows • opening makes • ...
czasownik + opening
Kolokacji: 21
create an opening • opening is delayed • celebrate the opening • attend the opening • find an opening • mark the opening • ...
przymiotnik + opening
Kolokacji: 102
official opening • grand opening • narrow opening • small opening • large opening • new opening • arched opening • formal opening • ...
przyimek + opening
Kolokacji: 24
since one's opening • until the opening • following the opening • before the opening • through the opening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.