BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • In several of the states, officials declined to talk about the case.
  • Officials of both companies declined to say how many jobs would be cut.
  • Officials have declined to say how much more is needed.
  • But officials declined to say how soon they would make that decision.
  • But officials declined to focus on that as a cause.
  • Former officials with the Clinton administration declined to provide details.
  • The officials declined to provide many details of the effort.
  • The official declined to be named in line with department policy.
  • Officials at the Bush campaign declined to comment on the record about the report.
  • "Most public officials decline ever to voice their faith in God," he said.
7. official reacts = urzędnik przeciwstawia się official reacts
8. official recognizes = urzędnik rozpoznaje official recognizes
9. official bristles = oficjalne włoski official bristles
10. greeted by officials = przywitany się przez urzędników greeted by officials
(6) hope, plan, intend, specify
Kolokacji: 4
(8) deny, withhold
Kolokacji: 2
(13) fear, worry
Kolokacji: 2
(15) complain, report, lament
Kolokacji: 3
(20) disclose, reveal, unveil
Kolokacji: 3
(35) want, like
Kolokacji: 2
(40) visit, tour
Kolokacji: 2
(43) spend, pay, drop
Kolokacji: 3
(45) face, approach, undertake
Kolokacji: 3
(49) vow, pledge
Kolokacji: 2
(50) write, outline, draft, revise
Kolokacji: 4
(52) recall, echo
Kolokacji: 2
(53) monitor, oversee, supervise
Kolokacji: 3
(55) cancel, avoid
Kolokacji: 2
(57) follow, comply, select
Kolokacji: 3
(58) open, reopen
Kolokacji: 2
(59) impose, enforce
Kolokacji: 2
(60) ban, overrule, disallow
Kolokacji: 3
(61) boast, lie, mislead, tout
Kolokacji: 4
(62) leak, wear
Kolokacji: 2
(63) trumpet, proclaim
Kolokacji: 2
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.