KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) health, sanitation
Kolokacji: 2
(14) election, ranking
Kolokacji: 2
(16) prison, jail
Kolokacji: 2
(17) custom, law, enforcement, tax
Kolokacji: 4
(20) NASA, CIA, EPA, FCC, SEC, ...
Kolokacji: 6
(25) fire, lottery, transition
Kolokacji: 3
(29) team, teamster
Kolokacji: 2
(33) Cabinet, housing
Kolokacji: 2
(34) airline, Airbus
Kolokacji: 2
(36) budget, fund
Kolokacji: 2
(37) safety, emergency, Guard
Kolokacji: 3
(39) Bush, forestry, Garden, forest
Kolokacji: 4
(42) network, utility, program, Net
Kolokacji: 4
(43) right, admission
Kolokacji: 2
(44) congress, Senate
Kolokacji: 2
1. Kremlin official = Kreml urzędnik Kremlin official
2. Beijing official = Pekin urzędnik Beijing official
3. Nassau County official = Nassau urzędnik hrabstwa Nassau County official
4. Nassau official = Nassau urzędnik Nassau official
5. Taiwan official = Tajwan urzędnik Taiwan official
6. China party official = Chiny urzędnik partyjny China party official
7. Wimbledon official = Wimbledon urzędnik Wimbledon official
8. Moscow official = Moskwa urzędnik Moscow official
  • A1 Moscow officials are more tolerant toward unauthorized public demonstrations.
  • Moscow officials denied this and have ordered the final retreat of centrally controlled troops from the region.
  • In the words of one high placed Moscow official, the Kremlin and its critics are completely different.
  • Moscow officials have declined to make donations to the rebuilding.
  • An investigation by Moscow officials found that the riot squads had acted "correctly."
  • He repeatedly said that Moscow officials still seemed "open to dialogue."
  • Moscow officials stated at first that only 12 men had been killed.
  • Moscow officials say 2,000 people have already applied.
  • The organization, founded in 1985, has established contacts with Moscow officials in an effort to develop bonds between the two cities.
  • Moscow officials today called the agreement a "great compromise."
9. PRC official = Urzędnik PRC PRC official
10. Uzbek official = Uzbek urzędnik Uzbek official
11. Kazakh official = Kazach urzędnik Kazakh official
(50) corporation, Empire
Kolokacji: 2
(51) Disney, Andersen
Kolokacji: 2
(52) rebel, rescue
Kolokacji: 2
(53) pageant, festival, Nissan
Kolokacji: 3
(54) highway, Crown, polling
Kolokacji: 3
(55) archdiocese, parish, diocese
Kolokacji: 3
(56) drug, narcotic
Kolokacji: 2
(58) lab, laboratory, fishery
Kolokacji: 3
(59) mainland, Cypriot
Kolokacji: 2
(60) KGB, IMF, World
Kolokacji: 3
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.