"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) health, sanitation
Kolokacji: 2
4. management official = urzędnik dotyczący zarządzania management official
5. finance official = urzędnik finansowy finance official
6. official of Han Dynasty = oficjalny z Han Dynasty official of Han Dynasty
  • His traceable male ancestry line included officials of Han Dynasty, Cao Wei, Jin Dynasty (265-420), Former Yan and/or Later Yan, Northern Wei, and Tang Dynasty.
  • Wei Baoheng's ancestors traced their male-line ancestry through a line of officials of Han Dynasty, Cao Wei, Northern Wei, Northern Zhou, Sui Dynasty, and Tang.
  • Cui Dan's traceable ancestry included officials of Han Dynasty (including Cui Yan), Liu Song, Northern Wei, and Tang Dynasty.
  • Their traceable ancestry included officials of Han Dynasty, Jin Dynasty (265-420), Later Yan, Northern Wei, and Northern Zhou.
  • Chen Shi (陳寔: 104-187) is an official of Han Dynasty of the Chinese history.
  • Xue Yiju's traceable ancestry included officials of Han Dynasty, Shu Han, Cao Wei, Jin Dynasty (265-420), and Tang Dynasty - including a line of relatively minor officials.
  • The traceable parts of Pei Tan's ancestry included officials of Han Dynasty, Cao Wei, Northern Wei, Northern Zhou, Sui Dynasty, and Tang Dynasty.
  • His family traced its ancestry to a line of officials of Han Dynasty, Jin Dynasty (265-420), Western Liang, Southern Qi, Northern Wei, Sui Dynasty, and Tang Dynasty.
  • HIs family traced its ancestry to a line of officials of Han Dynasty, Northern Zhou, and Tang Dynasty.
  • It also traced its ancestry to a line of officials of Han Dynasty, Jin Dynasty (265-420), Former Yan or Later Yan, Northern Wei, Northern Zhou, and Tang Dynasty.
7. House official = Izba urzędnik House official
8. Finance Ministry official = Urzędnik ministerstwa finansów Finance Ministry official
9. Salomon official = Salomon urzędnik Salomon official
(14) election, ranking
Kolokacji: 2
(16) prison, jail
Kolokacji: 2
(17) custom, law, enforcement, tax
Kolokacji: 4
(20) NASA, CIA, EPA, FCC, SEC, ...
Kolokacji: 6
(25) fire, lottery, transition
Kolokacji: 3
(29) team, teamster
Kolokacji: 2
(33) Cabinet, housing
Kolokacji: 2
(34) airline, Airbus
Kolokacji: 2
(36) budget, fund
Kolokacji: 2
(37) safety, emergency, Guard
Kolokacji: 3
(39) Bush, forestry, Garden, forest
Kolokacji: 4
(42) network, utility, program, Net
Kolokacji: 4
(43) right, admission
Kolokacji: 2
(44) congress, Senate
Kolokacji: 2
(50) corporation, Empire
Kolokacji: 2
(51) Disney, Andersen
Kolokacji: 2
(52) rebel, rescue
Kolokacji: 2
(53) pageant, festival, Nissan
Kolokacji: 3
(54) highway, Crown, polling
Kolokacji: 3
(55) archdiocese, parish, diocese
Kolokacji: 3
(56) drug, narcotic
Kolokacji: 2
(58) lab, laboratory, fishery
Kolokacji: 3
(59) mainland, Cypriot
Kolokacji: 2
(60) KGB, IMF, World
Kolokacji: 3
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.