"office" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

office rzeczownik

rzeczownik + office
Kolokacji: 352
post office • box office • branch office • ticket office • executive office • tourist office • affairs office • Trademark Office • ...
office + rzeczownik
Kolokacji: 148
office building • office space • office tower • office worker • office manager • office complex • office suite • office holder • ...
office + czasownik
Kolokacji: 212
office issues • office investigates • office announces • office receives • office reports • office handles • office conducts • office says • ...
czasownik + office
Kolokacji: 358
assume office • leave office • take office • operate offices • seek office • house offices • hold office • contain offices • win office • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
7. seek office = szukaj stanowiska seek office
19. come to one's office = ocknąć się czyjś biuro come to one's office
23. walk into one's office = wchodzić czyjś biuro walk into one's office
25. go into one's office = wchodzić czyjś biuro go into one's office
27. take to one's office = zabierać czyjś biuro take to one's office
29. say in one's office = mówić w czyjś biuro say in one's office
30. say from one's office = mówić z czyjś biuro say from one's office
32. serve as one's office = służyć czyjś biuro serve as one's office
33. reach one's office = dochodzić czyjś biuro reach one's office
34. work at one's office = praca przy czyjś biuro work at one's office
35. find in one's office = znajdować czyjś biuro find in one's office
36. Disclaimer Office is managed = Oficjalne sprostowanie Biuro jest prowadzone Disclaimer Office is managed
37. bring to one's office = zabierać czyjś biuro bring to one's office
38. resign one's office = rezygnować czyjś biuro resign one's office
39. meet in one's office = spotykać w czyjś biuro meet in one's office
41. call into one's office = wzywać czyjś biuro call into one's office
42. come from one's office = pochodzić czyjś biuro come from one's office
43. see in one's office = widzieć czyjś biuro see in one's office
44. move into one's office = ruszać się do czyjś biuro move into one's office
45. make to one's office = robić aby czyjś biuro make to one's office
46. find one's office = znajdować czyjś biuro find one's office
47. walk to one's office = podchodzić czyjś biuro walk to one's office
48. spend in one's office = wydawać w czyjś biuro spend in one's office
49. keep in one's office = trzymać się lewej strony drogi czyjś biuro keep in one's office
50. keep one's office = trzymać czyjś biuro keep one's office
51. wait in one's office = zostawać w domu czyjś biuro wait in one's office
52. leave at one's office = wychodzić przy czyjś biuro leave at one's office
53. summon to one's office = wzywać aby czyjś biuro summon to one's office
54. see one's Office = widzieć czyjś Biuro see one's Office
56. step into one's office = krok do czyjś biuro step into one's office
57. take in one's office = oszukiwać czyjś biuro take in one's office
58. refer to one's office = odnosić się czyjś biuro refer to one's office
59. report to one's office = raport aby czyjś biuro report to one's office
60. post office is named = poczta jest nazwana post office is named
61. work with one's office = praca z czyjś biuro work with one's office
62. usher into one's office = woźny sądowy do czyjś biuro usher into one's office
63. gross at the box office = grosy przy kasie biletowej gross at the box office
64. retain one's office = zachowywać czyjś biuro retain one's office
65. search one's office = poszukiwania czyjś biuro search one's office
66. get into one's office = dostawać się czyjś biuro get into one's office
67. headquarter with offices = załóż centralę z biurami headquarter with offices
68. drive to one's office = jazda aby czyjś biuro drive to one's office
69. receive from one's office = otrzymywać czyjś biuro receive from one's office
70. meet at one's office = spotykać się czyjś biuro meet at one's office
71. call to one's office = wzywać czyjś biuro call to one's office
72. swear into office = zaprzysięgać swear into office
73. stop by one's office = wstępować czyjś biuro stop by one's office
76. provide offices = dostarcz biura provide offices
79. office known = biuro znany office known
80. ask one's office = pytać czyjś biuro ask one's office
81. run for office = ubiegać się o urząd run for office
82. leave in one's office = zostawiać czyjś biuro leave in one's office
87. come out of one's office = wychodzić czyjś biuro come out of one's office
88. deliver to one's office = dostarczać aby czyjś biuro deliver to one's office
89. submit to one's office = przedstawiać czyjś biuro submit to one's office
90. say at one's office = mówić przy czyjś biuro say at one's office
91. office is abolished = ze stanowiskiem kończą office is abolished
96. make for office = skieruj się ku biuru make for office
97. hold in one's office = ukrywać czyjś biuro hold in one's office
98. die in office = umrzyj urzędujący die in office
przymiotnik + office
Kolokacji: 240
administrative office • front office • regional office • central office • elective office • corporate office • statewide office • outer office • ...
przyimek + office
Kolokacji: 42
for office • in one's office • of one's office • to one's office • from one's office • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.