14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"office" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

office rzeczownik

rzeczownik + office
Kolokacji: 352
post office • box office • branch office • ticket office • executive office • tourist office • affairs office • Trademark Office • ...
office + rzeczownik
Kolokacji: 148
office building • office space • office tower • office worker • office manager • office complex • office suite • office holder • ...
office + czasownik
Kolokacji: 212
office issues • office investigates • office announces • office receives • office reports • office handles • office conducts • office says • ...
czasownik + office
Kolokacji: 358
assume office • leave office • take office • operate offices • seek office • house offices • hold office • contain offices • win office • ...
przymiotnik + office
Kolokacji: 240
administrative office • front office • regional office • central office • elective office • corporate office • statewide office • outer office • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 78
1. public office = urząd publiczny public office
3. front office = dyrekcja front office
5. central office = siedziba główna, centrala central office
7. elective office = przedmiot fakultatywny biuro elective office
8. statewide office = w całych Stanach biuro statewide office
9. outer office = sekretariat, recepcja (w firmie) outer office
11. municipal office = magistrat (organ wykonawczy samorządu terytorialnego) municipal office
12. main office = główne biuro, centrala main office
  • He got up and went to the door to the main office.
  • And don't go straight either, which will take you to the main office.
  • She held open the door and they went into the main office.
  • I had a note from the main office saying he wasn't coming.
  • How could he ask that when the main office was light years away.
  • I put the pictures of the second room on the floor and went back into the main office.
  • He moved to the main office to become director of federal projects.
  • I went up to their main office to suggest just that.
  • But that's not the main office they've got a big one.
  • Do you want the main office to think we can't handle our own problems?
13. inner office = wewnętrzne biuro inner office
17. high office = wysokie biuro high office
18. small office = kantorek small office
19. political office = biuro polityczne political office
20. national office = krajowe biuro national office
23. new office = nowe biuro new office
24. large office = duże stanowisko large office
25. old office = stare biuro old office
26. little office = oficjum małe, godzinki little office
27. on-line office = biuro on-line on-line office
28. good office = dobre biuro good office
30. Curatorial Internship Office = Staż odnoszący sie do kustosza Biuro Curatorial Internship Office
31. tiny office = maleńkie biuro tiny office
32. representative office = przedstawicielstwo (np. banku, firmy, lub dyplomatyczne) representative office
33. additional office = dodatkowe biuro additional office
34. empty office = opustoszałe biuro empty office
35. big office = duże biuro big office
37. important office = ważne stanowisko important office
40. international office = międzynarodowe stanowisko international office
41. real estate office = biuro pośrednictwa sprzedaży nieruchomości, agencja nieruchomości, biuro nieruchomości real estate office
42. cramped office = zahamowane biuro cramped office
43. presidential office = biuro prezydenta, biuro prezydenckie presidential office
44. legal office = kancelaria prawnicza legal office
46. spacious office = obszerne biuro spacious office
47. major office = główne biuro major office
48. separate office = oddzielne biuro separate office
49. registered office = siedziba spółki, siedziba firmy, oficjalna siedziba registered office
50. online office = stanowisko on-line online office
52. British box office = Brytyjska kasa biletowa British box office
53. judicial office = wydział sądowy judicial office
54. modern office = nowoczesne biuro modern office
55. cluttered office = zaśmiecone biuro cluttered office
57. principal office = główny urząd, główny oddział principal office
60. Scottish Office = Ministerstwo do spraw Szkocji Scottish Office
61. dental office = spółgłoska zębowa biuro dental office
62. nearby office = biuro znajdujące się obok nearby office
63. second-floor office = drugi-podłoga biuro second-floor office
66. military office = urząd wojskowy military office
67. provincial office = biuro regionalne provincial office
68. current office = obecne biuro current office
69. commercial office = biuro handlowe commercial office
70. governmental office = urząd państwowy governmental office
71. permanent office = stałe biuro permanent office
72. citywide office = biuro obejmujące zasięgiem całe miasto citywide office
73. professional office = fachowe stanowisko professional office
74. nearest office = najbliższe biuro nearest office
75. windowless office = bez okien biuro windowless office
77. official office = oficjalne stanowisko official office
78. modest office = skromne biuro modest office
przyimek + office
Kolokacji: 42
for office • in one's office • of one's office • to one's office • from one's office • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.