BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"occasionally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

occasionally przysłówek

czasownik + occasionally
Kolokacji: 344
occasionally appear • stir occasionally • occasionally referred • occasionally perform • occasionally play • occasionally used • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. occasionally appear = od czasu do czasu pojawiaj się occasionally appear
2. stir occasionally = mieszaj od czasu do czasu stir occasionally
3. occasionally referred = od czasu do czasu odnosić się occasionally referred
5. occasionally used = od czasu do czasu używać occasionally used
8. occasionally found = od czasu do czasu zakładaj occasionally found
11. occasionally seen = od czasu do czasu zobaczony occasionally seen
12. occasionally visit = od czasu do czasu odwiedzaj occasionally visit
14. occasionally come = od czasu do czasu przychodź occasionally come
15. occasionally occur = od czasu do czasu następuj occasionally occur
16. occasionally called = od czasu do czasu dzwonić occasionally called
17. stop occasionally = zatrzymuj się od czasu do czasu stop occasionally
18. occasionally go = od czasu do czasu idź occasionally go
20. occasionally show = od czasu do czasu pokazuj occasionally show
21. turn occasionally = obracaj się od czasu do czasu turn occasionally
22. occasionally get = od czasu do czasu dostawaj occasionally get
23. occasionally break = od czasu do czasu rozbijaj occasionally break
24. happen occasionally = zdarzaj się od czasu do czasu happen occasionally
25. occasionally change = od czasu do czasu zmieniaj occasionally change
26. occasionally hear = od czasu do czasu słysz occasionally hear
29. occasionally glance = od czasu do czasu spojrzenie occasionally glance
31. occasionally join = od czasu do czasu dołączaj occasionally join
32. pause occasionally = pauza od czasu do czasu pause occasionally
33. occasionally meet = od czasu do czasu spotykaj occasionally meet
34. occasionally lead = od czasu do czasu prowadź occasionally lead
35. occasionally held = od czasu do czasu trzymać occasionally held
37. occasionally run = od czasu do czasu pobiec occasionally run
40. occasionally look = od czasu do czasu patrz occasionally look
42. occasionally act = od czasu do czasu działaj occasionally act
46. occasionally feel = od czasu do czasu czuj occasionally feel
48. occasionally sing = od czasu do czasu śpiewaj occasionally sing
49. occasionally send = od czasu do czasu wysyłaj occasionally send
occasionally + przymiotnik
Kolokacji: 11
occasionally violent • occasionally brilliant • occasionally amusing • occasionally funny • occasionally fatal • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.