Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"obvious" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

obvious przymiotnik

obvious + rzeczownik
Kolokacji: 307
obvious reason • obvious choice • obvious question • obvious sign • obvious difference • obvious answer • obvious example • ...
czasownik + obvious
Kolokacji: 5
become obvious • make obvious • sound obvious • seem obvious • look obvious
przysłówek + obvious
Kolokacji: 27
most obvious • pretty obvious • fairly obvious • immediately obvious • painfully obvious • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. most obvious = najbardziej oczywisty most obvious
2. pretty obvious = całkiem oczywisty pretty obvious
3. fairly obvious = dość oczywisty fairly obvious
5. painfully obvious = aż nazbyt oczywisty painfully obvious
6. perfectly obvious = zupełnie oczywisty perfectly obvious
7. increasingly obvious = coraz bardziej oczywisty increasingly obvious
8. blindingly obvious = olśniewająco oczywisty blindingly obvious
obvious + przyimek
Kolokacji: 12
obvious to • obvious from • obvious in • obvious at • obvious for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.