BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"number" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

number rzeczownik

rzeczownik + number
Kolokacji: 656
phone number • telephone number • record number • identification number • poll number • registration number • license number • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. telephone number = numer telefonu telephone number
5. account number = numer konta lub rachunku account number
6. poll number = liczba głosowania poll number
8. license number = numer rejestracyjny license number
9. digit number = liczba cyfr digit number
10. security number = liczba związana z bezpieczeństwem security number
11. serial number = numer seryjny serial number
12. catalog number = liczba katalogu catalog number
13. dance number = liczba taneczna dance number
15. production number = scena w musicalu (z wieloma śpiewającymi i tańczącymi osobami) production number
16. jersey number = liczba dżersejowa jersey number
  • The players' jersey number was displayed only on the back.
  • He was one of only three players to have his jersey number retired by the program.
  • Before the season began, he changed his jersey number from 4 to 2.
  • He wears the jersey number 17 for both club and country.
  • His jersey number 42 is the only one retired by the school's football program.
  • His jersey number, 44, is one of seven retired by the school.
  • After that, the school switched his jersey number from 24 to 69.
  • He was listed as a back with jersey number 23.
  • With the jersey number 10 he scored 80 times for the boys from Main.
  • He played for five years and wore jersey number 44.
17. opening number = liczba otwarcia opening number
19. set number = liczba zbioru set number
20. code number = liczba kodowa code number
24. sales number = liczba handlowa sales number
27. Bill Number = Bill Liczba Bill Number
29. street number = numer domu (w adresie) street number
30. contact number = telefon grzecznościowy contact number
31. emergency number = numer alarmowy (pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej) emergency number
32. number of Republicans = liczba republikanów number of Republicans
33. Regulations Helpful Telephone Number = Rozporządzenia Przydatny numer telefonu Regulations Helpful Telephone Number
34. number of Democrats = liczba Demokratów number of Democrats
35. squad number = liczba oddziału squad number
36. plate number = numer na marginesie znaczków plate number
37. credit card number = liczba karty kredytowej credit card number
38. UK number = Brytyjska liczba UK number
39. information number = liczba informacji information number
40. ID number = Liczba ID ID number
41. yard number = liczba jardu yard number
44. number of factors = liczba czynników number of factors
45. number of reasons = liczba powodów number of reasons
47. number of applicants = liczba kandydatów number of applicants
48. license plate number = liczba tablicy rejestracyjnej license plate number
50. number of articles = liczba artykułów number of articles
53. number of refugees = liczba uchodźców number of refugees
54. membership number = liczba członkowska membership number
55. number of ways = numer dróg number of ways
57. number of votes = liczba głosów number of votes
59. number of patients = liczba pacjentów number of patients
61. number of immigrants = liczba imigrantów number of immigrants
67. number of arrests = liczba aresztowań number of arrests
68. number of blacks = liczba czarnoskórych number of blacks
71. number of species = liczba gatunku number of species
73. number of Americans = liczba Amerykanów number of Americans
74. number of shares = liczba udziałów number of shares
80. number of injuries = liczba urazów number of injuries
81. number of scholars = liczba uczonych number of scholars
82. number of vessels = liczba statków number of vessels
83. number of genes = liczba genów number of genes
85. number of cases = liczba przypadków number of cases
86. number of women = liczba kobiet number of women
89. number of workers = liczba pracowników number of workers
91. number of hours = liczba godzin number of hours
93. number of vehicles = liczba pojazdów number of vehicles
94. number of users = liczba użytkowników number of users
95. number of voters = liczba wyborców number of voters
96. number of adults = liczba osób dorosłych number of adults
97. number of steps = numer schody number of steps
100. number of victims = liczba ofiar number of victims
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 106
number + rzeczownik
Kolokacji: 56
numbers game • number theory • number shirt • number spot • number position • number plate • number contender • number seed • ...
number + czasownik
Kolokacji: 419
number dwindles • number indicates • number varies • number decreases • number represents • number exceeds • number triples • ...
czasownik + number
Kolokacji: 396
number is built • provide like telephone numbers • produce in numbers • number is named • ask for one's number • give to a number • ...
przymiotnik + number
Kolokacji: 374
large number • small number • total number • limited number • significant number • huge number • equal number • vast number • ...
przyimek + number
Kolokacji: 42
that number • without number • together with a number • regardless of the number • among a number • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.