"northern" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

northern przymiotnik

northern + rzeczownik
Kolokacji: 524
northern part • northern France • northern terminus • northern Italy • northern hemisphere • northern edge • northern border • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. northern end = północny koniec northern end
4. northern terminus = północny stacja końcowa northern terminus
5. northern Italy = północne Włochy northern Italy
7. northern edge = północny brzeg northern edge
10. northern city = miasto położone na północy northern city
11. northern Iraq = północny Irak northern Iraq
12. northern suburb = północna dzielnica podmiejska northern suburb
13. northern coast = północne wybrzeże northern coast
14. northern Europe = północna Europa northern Europe
17. northern half = północna połowa northern half
24. northern tip = północna wskazówka northern tip
25. northern shore = północny brzeg northern shore
29. northern Australia = północna Australia northern Australia
32. northern Germany = północne Niemcy northern Germany
33. northern Africa = północna Afryka northern Africa
37. northern limit = północny limit northern limit
39. northern Norway = północna Norwegia northern Norway
40. northern flank = północny bok northern flank
41. northern reach = północny zasięg northern reach
42. northern neighbor = północny sąsiad northern neighbor
46. northern town = miasto położone na północy northern town
47. northern island = północna wyspa northern island
49. Northern Boulevard = Północny Bulwar Northern Boulevard
50. northern Canada = północna Kanada northern Canada
51. Northern Cyprus = Cypr Północny, Turecka Republika Cypru Północnego (państwo nieuznawane, położone w północnej części Cypru) Northern Cyprus
54. northern outskirts = północne peryferie northern outskirts
57. northern side = północna strona northern side
60. northern wall = północna ściana northern wall
65. northern latitude = północna szerokość geograficzna northern latitude
69. Northern Rail = Północna Poręcz Northern Rail
74. northern Japan = północna Japonia northern Japan
77. northern sky = północne niebo northern sky
81. northern fringe = północny skraj northern fringe
86. northern entrance = północne wejście northern entrance
87. northern zone = północna strefa northern zone
91. Northern line = Północna linia Northern line
92. northern Poland = północna Polska northern Poland
93. northern Iran = północny Iran northern Iran
94. northern Estonia = północna Estonia northern Estonia
95. northern land = północna ziemia northern land
96. northern rim = północny brzeg northern rim
97. northern Georgia = północna Georgia northern Georgia
98. northern horizon = północny horyzont northern horizon
99. northern Peru = północne Peru northern Peru

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.