"nitrogen" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

nitrogen rzeczownik

rzeczownik + nitrogen
Kolokacji: 3
percent nitrogen • soil nitrogen • nutrients nitrogen
nitrogen + rzeczownik
Kolokacji: 30
nitrogen oxide • nitrogen atom • nitrogen gas • nitrogen dioxide • nitrogen fixation • ...
nitrogen + czasownik
Kolokacji: 4
nitrogen containing • nitrogen causes • nitrogen entering • nitrogen forms
czasownik + nitrogen
Kolokacji: 15
use nitrogen • fix nitrogen • contain nitrogen • remove nitrogen • add nitrogen • ...
przymiotnik + nitrogen
Kolokacji: 11
liquid nitrogen • atmospheric nitrogen • excess nitrogen • pure nitrogen • molecular nitrogen • ...
przyimek + nitrogen
Kolokacji: 9
of nitrogen • with nitrogen • in nitrogen • to nitrogen • for nitrogen • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.