KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nightmare" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

nightmare rzeczownik

rzeczownik + nightmare
Kolokacji: 10
relations nightmare • traffic nightmare • Greater Somalia nightmare • childhood nightmare • Kitchen Nightmare • ...
nightmare + rzeczownik
Kolokacji: 10
nightmare scenario • nightmare vision • nightmare world • nightmare creature • nightmare image • ...
nightmare + czasownik
Kolokacji: 13
nightmare comes • nightmare begins • nightmare ends • nightmare continues • nightmare goes • ...
czasownik + nightmare
Kolokacji: 12
give nightmares • suffer nightmares • cause nightmares • turn into a nightmare • experience nightmares • ...
przymiotnik + nightmare
Kolokacji: 60
bad nightmare • logistical nightmare • terrible nightmare • absolute nightmare • horrible nightmare • ...
przyimek + nightmare
Kolokacji: 11
with nightmares • of nightmares • to Greater nightmare • for one's nightmare • into a nightmare • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.