Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"newspaper" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

newspaper rzeczownik

rzeczownik + newspaper
Kolokacji: 122
student newspaper • Guardian newspaper • Sunday newspaper • London newspaper • language newspaper • community newspaper • ...
newspaper + rzeczownik
Kolokacji: 146
newspaper article • newspaper editor • newspaper reporter • newspaper report • newspaper column • newspaper publisher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
  • She wrote her first newspaper article at the age of 15.
  • Two months after the newspaper article, the boy was taken into the church.
  • A number which will look good in a newspaper article?
  • Then he saw a newspaper article about the association and called.
  • It was almost 15 months since they had read the newspaper article.
  • "Everyone is talking about this newspaper article and what it means."
  • And he was a little concerned about what a newspaper article might bring.
  • That is almost exactly the size of the type used in this newspaper article.
  • You can see a typical newspaper article of the time here.
  • The newspaper article was spread out in front of her.
5. newspaper column = kolumna w gazecie newspaper column
7. newspaper columnist = dziennikarz mający swoja kolumnę w gazecie newspaper columnist
14. newspaper industry = przemysł prasowy, branża prasowa newspaper industry
16. newspaper office = redakcja gazety newspaper office
17. newspaper business = biznes gazetowy newspaper business
18. newspaper company = spółka gazetowa newspaper company
20. Newspaper Guild = Stowarzyszenie gazetowe Newspaper Guild
22. newspaper strip = pas gazetowy newspaper strip
23. newspaper group = grupa gazetowa newspaper group
25. newspaper journalist = dziennikarz prasowy newspaper journalist
26. newspaper photograph = zdjęcie gazetowe newspaper photograph
27. newspaper chain = łańcuch gazetowy newspaper chain
30. newspaper man = dziennikarz prasowy newspaper man
31. newspaper owner = właściciel gazetowy newspaper owner
32. newspaper writer = pisarz gazetowy newspaper writer
34. newspaper page = strona gazetowa newspaper page
35. newspaper magazine article = artykuł w czasopiśmie gazetowy newspaper magazine article
37. newspaper proprietor = właściciel gazetowy newspaper proprietor
38. newspaper career = kariera gazetowa newspaper career
39. newspaper correspondent = korespondent gazetowy newspaper correspondent
40. newspaper work = praca gazetowa newspaper work
newspaper + czasownik
Kolokacji: 142
newspaper reports • newspaper publishes • newspaper carries • newspaper covers • newspaper runs • newspaper calls • ...
czasownik + newspaper
Kolokacji: 74
newspaper published • newspaper owned • sell newspapers • deliver newspapers • newspaper called • include newspapers • ...
przymiotnik + newspaper
Kolokacji: 236
local newspaper • daily newspaper • weekly newspaper • major newspaper • British newspaper • independent newspaper • ...
przyimek + newspaper
Kolokacji: 20
through newspapers • in newspapers • of newspapers • by newspapers • for newspapers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.