"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(7) release, outlet, leak
Kolokacji: 3
(11) bulletin, flash, dispatch
Kolokacji: 3
1. news broadcast = program informacyjny news broadcast
  • Within five minutes, the story was on the national news broadcast.
  • This is going to look really great on the next news broadcast.
  • He'd take one look at the news broadcast and come running to save her.
  • "You've got to start getting ready for the news broadcast."
  • It appeared to be a news broadcast of some sort.
  • "According to the news broadcasts, the whole world seems to be coming down with it."
  • Her line was spoken more like someone who had seen a news broadcast.
  • What if Christopher was in the middle of a news broadcast?
  • The following is a list of news broadcasts on the station.
  • The first news broadcast took place on it 3 November 1925.
2. news program = program informacyjny news program
3. news show = program informacyjny news show
4. television news program = wiadomości telewizyjne program television news program
5. ABC News program = Program ABC News ABC News program
6. NBC News program = Wiadomości NBC program NBC News program
7. CBS News program = CBS Wiadomości program CBS News program
8. news weekly = wiadomości tygodnik news weekly
9. evening news program = wiadomości wieczorowe program evening news program
10. BBC news program = Wiadomości BBC program BBC news program
11. news special = wiadomości specjalny news special
12. News homepage = Wiadomości strona domowa News homepage
13. news series = wiadomości seria news series
14. flagship news program = wiadomości sztandarowe program flagship news program
15. news parody = wiadomości parodia news parody
(14) Desk, stand, rack
Kolokacji: 3
(15) briefing, brief
Kolokacji: 2
(16) item, segment, piece, Island
Kolokacji: 4
(21) event, affair
Kolokacji: 2
(22) station, archive, Forum
Kolokacji: 3
(24) Gingrich
Kolokacji: 1
(26) update
Kolokacji: 2
(27) team, hound
Kolokacji: 2
(28) staff, wire, tip
Kolokacji: 3
(30) footage, camera
Kolokacji: 2
(33) reader, Talk
Kolokacji: 2
(34) clip, clipping
Kolokacji: 2
(35) poll, Poll
Kolokacji: 2
(36) day, Hour, Sunday, Week
Kolokacji: 4
(37) ticker, Tribune, Watch
Kolokacji: 3
(38) feed, junkie, consumer
Kolokacji: 3
(39) helicopter, chopper
Kolokacji: 2
(40) Journal, blog, journalist
Kolokacji: 3
(41) van, truck
Kolokacji: 2
(42) Glee, viewer
Kolokacji: 2
(43) kiosk, module, box
Kolokacji: 3
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.