"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
2. news media = media informacyjne news media
3. news report = temat (w wiadomościach) news report
5. news story = temat (w wiadomościach) news story
8. news coverage = relacja z wydarzenia (np. w TV) news coverage
12. news anchor = prezenter wiadomości, prowadzący wiadomości news anchor
13. news outlet = wiadomości ujście news outlet
14. news channel = kanał informacyjny news channel
15. news item = temat (w wiadomościach) news item
17. news account = wiadomości konto news account
18. news bulletin = wiadomości (telewizyjne, radiowe) news bulletin
19. news editor = redaktor wiadomości news editor
20. news broadcast = program informacyjny news broadcast
21. news division = wiadomości podział news division
23. News Corp = Wiadomości Korporacja News Corp
24. News Desk = Redakcja News Desk
25. news briefing = wiadomości odprawa news briefing
26. news article = wiadomości artykuł news article
27. news program = program informacyjny news program
28. news source = wiadomości źródło news source
29. news event = wiadomości wydarzenie news event
30. news director = szef programów telewizyjnych (np. w telewizji) news director
31. news show = program informacyjny news show
32. news operation = wiadomości operacja news operation
33. news website = portal informacyjny news website
34. news station = stacja informacyjna, telewizja informacyjna news station
35. news headline = wiadomości nagłówek news headline
36. news site = wiadomości miejsce news site
38. news department = wiadomości departament news department
39. News Guide = Wiadomości Przewodnik News Guide
40. News Gingrich = Wiadomości Gingrich News Gingrich
41. news reporting = wiadomości raportowanie news reporting
42. news cycle = wiadomości cykl news cycle
43. Fox News Channel = Wiadomości z lisów Kanał Fox News Channel
44. travel news update = wiadomości z ostatniej chwili turystyczne travel news update
45. news executive = wiadomości kierownictwo news executive
46. Cable News Network = CNN (amerykańska telewizja informacyjna) Cable News Network
47. news team = wiadomości zespół news team
48. news section = wiadomości część news section
50. Reuters news agency = Reuters agencja prasowa Reuters news agency
51. news staff = wiadomości personel news staff
52. news presenter = prezenter wiadomości, prowadzący wiadomości news presenter
53. news business = branża informacyjna news business
54. news crew = wiadomości załoga news crew
55. news update = wiadomość z ostatniej chwili news update
56. news page = wiadomości strona news page
57. news bureau = wiadomości biuro news bureau
58. television news program = wiadomości telewizyjne program television news program
59. ABC News program = Program ABC News ABC News program
60. news programming = wiadomości programowanie news programming
61. NBC News program = Wiadomości NBC program NBC News program
62. news flash = wiadomości z ostatniej chwili news flash
63. news segment = wiadomości segment news segment
64. news correspondent = korespondent wiadomości news correspondent
65. Green news roundup = Zielony skrót najważniejszych wydarzeń Green news roundup
66. news content = wiadomości zawartość news content
67. news footage = relacja dziennikarska (z jakiegoś wydarzenia) news footage
68. News Quiz = Wiadomości Quiz News Quiz
69. news reader = wiadomości czytelnik news reader
70. Newport News Shipbuilding = Newport Wiadomości Budownictwo Okrętowe Newport News Shipbuilding
71. BBC News website = Wiadomości BBC serwis internetowy BBC News website
72. news clip = skrótowa relacja news clip
73. news paper = wiadomości papier news paper
74. news publication = wiadomości publikacja news publication
75. news clipping = wiadomości wycinek news clipping
76. CBS News poll = CBS Wiadomości głosowanie CBS News poll
77. news day = wiadomości dzień news day
78. news camera = wiadomości kamera news camera
79. news gathering = gromadzenie wiadomości news gathering
80. news blackout = blokada informacji (zakaz informowania przez media o jakimś wydarzeniu) news blackout
81. news ticker = pasek informacyjny (u dołu ekranu telewizora, wyświetlany w trakcie trwania programu) news ticker
82. news producer = wiadomości producent news producer
83. BBC News Channel = Wiadomości BBC Kanał BBC News Channel
84. news photograph = wiadomości zdjęcie news photograph
85. news feed = zbiór najnowszych wiadomości news feed
86. news helicopter = wiadomości helikopter news helicopter
87. news commentator = wiadomości komentator news commentator
88. CBS News program = CBS Wiadomości program CBS News program
89. News Talk Information format = Wiadomości Mówienie Informacje format News Talk Information format
90. news column = wiadomości kolumna news column
91. News Topic = Wiadomości Temat News Topic
92. news summary = skrót wiadomości news summary
93. cable news channel = wiadomości kablowe kanał cable news channel
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.