Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
6. after the news = po wiadomościach after the news
7. between news = pośrodku wiadomości between news
11. over the news = ponad wiadomościami over the news
  • What happened last night has been all over the news across the whole country.
  • She posted her daily report, and looked over the news.
  • The morning after, the activities of the night before was all over the news.
  • "If I told you it would be all over the news," he said.
  • Months ago, people here began to show a quiet anger over the news coming out of Iraq.
  • When she returned home, the disaster was all over the news.
  • They are central to life, and lately they're all over the news too.
  • We watched Kim do the same thing to him all over the news.
  • "Do you really have control over the news getting out?"
  • What's her name, the blond woman who's been all over the news.
13. by the news = przez wiadomości by the news
14. about the news = o wiadomościach about the news

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.