"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
(3) welcome, unwelcome
Kolokacji: 2
(4) front-page, front
Kolokacji: 2
(8) economic, financial
Kolokacji: 2
(10) best, better, major, far
Kolokacji: 4
1. important news = ważna wiadomość important news
  • Why is the line between news and advertising so important?
  • It was never necessary to watch the video to find out the really important news.
  • "But his message said he had important news for me."
  • No reports would be necessary until he held important news.
  • And only then the really important news, that she was all right.
  • This is just me with the most important news of the day.
  • The bottom line is that we are looking for the most important news of the day.
  • He was not willing to part with the important news, for the present.
  • No doubt he thought I had some important news to break on the case.
  • You can tell me the rest of it now that the really important news is out.
2. urgent news = naglące wiadomości urgent news
3. momentous news = doniosłe wiadomości momentous news
4. significant news = znaczące wiadomości significant news
(14) Fast, shocking, tabloid
Kolokacji: 3
(17) exciting, interesting
Kolokacji: 2
(22) foreign, strange, cultural
Kolokacji: 3
(23) general, worldwide
Kolokacji: 2
(24) main, independent, corporate
Kolokacji: 3
(26) false, fake, reliable
Kolokacji: 3
(27) related, relevant
Kolokacji: 2
(29) Scottish, British
Kolokacji: 2
(30) upbeat, hopeful, promising
Kolokacji: 3
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.