"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
(3) welcome, unwelcome
Kolokacji: 2
(4) front-page, front
Kolokacji: 2
(8) economic, financial
Kolokacji: 2
(10) best, better, major, far
Kolokacji: 4
1. real news = rzeczywiste wiadomości real news
2. political news = wiadomość polityczna political news
  • It provides political, economic and cultural news around the world.
  • They are "the 500 people whose decisions matter to the political news and campaign narrative we get from the major media".
  • There's been some good political news out of Iraq in recent days.
  • Then I was brought in to do general assignment work and to write political news.
  • The only thing the viewer has to do is follow the political news.
  • The mayor has also seized on the Series as good political news.
  • But the political news over the last few days has been grim.
  • The first section of the paper was given over mainly to political news.
  • The latest political news, interviews and debate for the West.
  • Very little political news reached the Colonel while he was hunting.
3. actual news = rzeczywiste wiadomości actual news
4. sobering news = otrzeźwiające wiadomości sobering news
5. disquieting news = niepokojące wiadomości disquieting news
6. possible news = możliwe wiadomości possible news
7. uncensored news = nieocenzurowane wiadomości uncensored news
8. mainstream news = główne wiadomości mainstream news
(14) Fast, shocking, tabloid
Kolokacji: 3
(17) exciting, interesting
Kolokacji: 2
(22) foreign, strange, cultural
Kolokacji: 3
(23) general, worldwide
Kolokacji: 2
(24) main, independent, corporate
Kolokacji: 3
(26) false, fake, reliable
Kolokacji: 3
(27) related, relevant
Kolokacji: 2
(29) Scottish, British
Kolokacji: 2
(30) upbeat, hopeful, promising
Kolokacji: 3
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.