Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
2. bad news = złe wieści bad news
4. local news = wiadomości lokalne local news
5. welcome news = dobre wiadomości welcome news
6. front-page news = wiadomość z pierwszych stron gazet front-page news
7. nightly news = wieczorne wiadomości nightly news
8. sad news = smutna wiadomość sad news
9. big news = duże wiadomości big news
10. economic news = gospodarcze wiadomości economic news
11. international news = wiadomości ze świata international news
12. national news = wiadomości z kraju national news
  • I didn't think the incident would make the national news.
  • "Anyone who watches the local and national news would get more information."
  • Much important political or national news is likely to be announced over the radio.
  • How would you feel if your every mistake in life was national news?
  • These reports may sometimes be of national news, but more often they are local stories.
  • The day's local, national and international news, plus great music.
  • The video that made it national and international news would not come out until the next day.
  • Now a look at the main national and international news.
  • Case studies of international and national news in the press.
  • Her battle with cancer became national news for the next four years.
13. recent news = ostatnie wiadomości recent news
14. great news = wspaniałe wiadomości great news
15. old news = stare wiadomości old news
16. best news = najlepsze wiadomości best news
17. real news = rzeczywiste wiadomości real news
18. political news = wiadomość polityczna political news
19. important news = ważna wiadomość important news
20. top drug news = szczyt wiadomości narkotykowe top drug news
21. positive news = pozytywne wiadomości positive news
22. terrible news = okropne wiadomości terrible news
23. Fast Food News = Fast food Wiadomości Fast Food News
24. daily news = codzienne wiadomości daily news
25. wonderful news = cudowne wiadomości wonderful news
26. financial news = informacje finansowe, wiadomości finansowe financial news
27. Live news = Wiadomości na żywo Live news
28. hard news = poważne wiadomości hard news
29. happy news = radosna wiadomość happy news
30. exciting news = pasjonujące wiadomości exciting news
31. better news = lepsze wiadomości better news
32. grim news = ponure wiadomości grim news
33. encouraging news = pobudzające wiadomości encouraging news
34. regional news = wiadomości regionalne regional news
35. shocking news = wstrząsające wiadomości shocking news
36. negative news = ujemne wiadomości negative news
37. disturbing news = niepokojące wiadomości disturbing news
38. major news = główne wiadomości major news
39. startling news = zaskakujące wiadomości startling news
40. only news = jedyne wiadomości only news
41. excellent news = doskonałe wiadomości excellent news
42. foreign news = wiadomości zagraniczne foreign news
43. interesting news = interesujące wiadomości interesting news
44. tragic news = tragiczna wiadomość tragic news
45. current news = najnowsze wiadomości current news
46. disappointing news = słabe wiadomości disappointing news
47. unexpected news = niespodziewane wiadomości unexpected news
48. far news = daleko wiadomości far news
49. general news = ogólne wiadomości general news
50. unwelcome news = niemiłe wiadomości unwelcome news
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.