ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
(6) browse, explore, seek
Kolokacji: 3
1. want news = chcieć wiadomości want news
2. rise on the news = wzrost w wiadomościach rise on the news
3. dominate the news = zdominuj wiadomości dominate the news
4. need news = potrzeba wiadomości need news
5. appear on Fox News = pojaw się na Fox News appear on Fox News
  • He has also appeared on Fox News many times.
  • In 2010, she appeared on Fox Sports News reading sports news.
  • After the election, Morris did not appear on Fox News for almost three months.
  • He has appeared on CNN, Fox News and foreign programs.
  • Appearing on Fox News as a pundit doesn't do that, nor paid speeches, nor a reality show.
  • And here he is appearing on Fox News in 2009 claiming that "global warming is by no means proved".
  • He almost always appears on Fox News.
  • The Hurley Family took video of the lights, which appeared on Fox News.
  • He appeared on Fox News June 8, 2011.
  • They were looking for a reason to get rid of me because I'm appearing on Fox News.
(8) watch, follow, keep, display
Kolokacji: 5
(10) hear, learn
Kolokacji: 2
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.