ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
(6) browse, explore, seek
Kolokacji: 3
(8) watch, follow, keep, display
Kolokacji: 5
(10) hear, learn
Kolokacji: 2
1. join ABC News = dołącz do ABC News join ABC News
2. focus on news = nacisk na wiadomości focus on news
  • Entries focus on good news about people, places and deeds.
  • As a result, what was once a newspaper with national reach will focus mainly on local and regional news.
  • The episodes focus on recent news, sports and upcoming information about the school.
  • The channel is focused on news, sports, politics and international information.
  • He said the paper would focus on community events, local news, sports, culture and entertainment.
  • By the 1990s, the paper was focusing on local Jewish news.
  • The 30-minute talk show is focused on international news and includes a panel of guests.
  • In 1953, the newspaper started to focused more on local news.
  • But from the 1970's it focused increasingly on economic news and financial data, which now provides some 90 percent of its revenue.
  • The main section of the paper focused on national news, foreign and business.
3. mean news = oznaczać wiadomości mean news
4. refer to BBC News = odnieś się do BBC News refer to BBC News
5. news related = wiadomości powiązany news related
6. concentrate on news = koncentrować się wiadomości concentrate on news
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.