ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
2. broadcast news = program wiadomości broadcast news
3. receive news = otrzymywać wiadomości receive news
4. make news = robić wiadomości make news
5. cover news = wiadomości okładkie cover news
6. bring news = przynosić wiadomości bring news
7. feature news = cecha wiadomości feature news
8. provide news = dostarczać wiadomości provide news
9. carry news = nieś wiadomość carry news
10. include news = obejmować wiadomości include news
11. publish news = wydawać wiadomości publish news
13. read the drug news = przeczytaj wiadomości narkotykowe read the drug news
14. contain news = zawierać wiadomości contain news
15. explore news = badać wiadomości explore news
16. browse for the artist news = przeglądać dla artysty wiadomości browse for the artist news
17. offer news = oferta wiadomości offer news
18. want news = chcieć wiadomości want news
  • There was a large number of people who wanted news on the game, and providing that information is what they pay me for around here.
  • They will want news of him from tune to time.
  • I wanted news, but none of the Danes in the street made any sense.
  • Some officials are on the take; others simply do not want bad news to scare away business and tourism.
  • I for one wanted news of their interior journeys as well.
  • Some say they want national and international news, yet most gravitate to shows that don't have very much.
  • But I don't want news of this to spread too far.
  • He wants news of the war almost before there is any.
  • Ban the hills; if you want bad news, go South.
  • I do not know if you want news of the village or not.
19. find news = znajdować wiadomości find news
20. send news = wysyłać wiadomości send news
22. watch the news = oglądać wiadomości watch the news
23. deliver the news = dostarcz wiadomości deliver the news
24. wait for news = czekaj na wiadomość wait for news
26. spread the news = rozpowszechnij wiadomości spread the news
27. await news = oczekiwać wiadomości await news
28. report the news = poinformuj o wiadomościach report the news
29. follow the news = przestrzegaj wiadomości follow the news
31. bear news = wiadomości niedźwiedzie bear news
32. dedicate to news = poświęcać aby wiadomości dedicate to news
34. greet the news = przywitaj wiadomości greet the news
35. take the news = zanieś wiadomość take the news
36. call news = rozmowa telefoniczna wiadomości call news
39. see the news = zobacz wiadomości see the news
40. join ABC News = dołącz do ABC News join ABC News
41. produce news = produkty rolne wiadomości produce news
42. present the news = złóż wiadomości present the news
43. expect news = oczekiwać wiadomości expect news
44. rise on the news = wzrost w wiadomościach rise on the news
45. exchange news = wymiana wiadomości exchange news
46. show for News = widowisko dla Wiadomości show for News
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.