ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
(3) Fox, son, escape
Kolokacji: 3
(10) network, web, Internet
Kolokacji: 3
(11) health, pregnancy, illness
Kolokacji: 3
(13) death, murder, demise
Kolokacji: 3
(15) Food, media, plan
Kolokacji: 3
(16) drug, Local
Kolokacji: 2
(18) war, Action, Argonne, campaign
Kolokacji: 4
(23) page, Herald
Kolokacji: 2
(24) arrest, capture, crime
Kolokacji: 3
(25) Opera, Restaurant, campus
Kolokacji: 3
(26) Journal, resignation
Kolokacji: 2
1. celebrity news = wiadomości napisane przez znaną osobę celebrity news
2. Sunday News = Wiadomości niedzielne Sunday News
  • He also bought the Sunday News, and edited it for six months, writing a theatre column, before it closed.
  • In 1931 it was merged with the Sunday News.
  • Sunday News reported on 17 September that the list of suspects was down to three and an arrest was imminent.
  • Sunday News reported the pair split in 2009.
  • The Sunday News gained 1.6 percent, to 979,076 from 964,030.
  • During the 1980s Bickerstaff regularly wrote a sports column for the Sunday News.
  • Around 1970, he began drawing professionally for the Sunday News.
  • "The script's the thing," he told a writer who worked for him on the "Sunday News" in the early 1960's.
  • Sunday News may refer to the following newspapers:
  • The Sunday News showed a circulation gain of 4 percent, to 964,030, the only sign of significant growth among the four papers during the period.
3. weekend news = wiadomości weekendowe weekend news
4. Sun News = Słońce Wiadomości Sun News
(28) Google, Yahoo
Kolokacji: 2
(29) security, Peace
Kolokacji: 2
(30) Tuscaloosa, Saginaw
Kolokacji: 2
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.