"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
(3) Fox, son, escape
Kolokacji: 3
(10) network, web, Internet
Kolokacji: 3
(11) health, pregnancy, illness
Kolokacji: 3
(13) death, murder, demise
Kolokacji: 3
(15) Food, media, plan
Kolokacji: 3
(16) drug, Local
Kolokacji: 2
(18) war, Action, Argonne, campaign
Kolokacji: 4
1. Eyewitness News = Wiadomości naocznego świadka Eyewitness News
2. CBC News = Wiadomości CBC CBC News
3. Discovery News = Odkrycie Wiadomości Discovery News
4. election news = wiadomości wyborcze election news
5. news of one's decision = wiadomości z czyjś decyzja news of one's decision
6. news of one's appointment = wiadomości z czyjś spotkanie news of one's appointment
  • Initial reaction to the news of Mr. Dam's appointment was favorable.
  • The news of his appointment created an immediate jump in government bonds on the money markets.
  • The first was the news of Stremov's appointment to the very post Karenin had desired.
  • A major index advanced 3.3 percent after news of his appointment.
  • It was clear from Reynolds's manner that the news of Charles's ministerial appointment had not yet leaked out.
  • Hammond wanted him, and in all likelihood had already leaked the news of his appointment to the newsfax sheets.
  • The news of Chapman's appointment was received in Leeds with eager anticipation.
  • The news of his pending appointment was welcomed today by the industry.
  • And news of Mr. Crittenden's appointment did not provide a lift.
  • He did not receive the news of his appointment, however, until January 1851.
7. news of one's engagement = wiadomości z czyjś zaangażowanie news of one's engagement
(23) page, Herald
Kolokacji: 2
(24) arrest, capture, crime
Kolokacji: 3
(25) Opera, Restaurant, campus
Kolokacji: 3
(26) Journal, resignation
Kolokacji: 2
(28) Google, Yahoo
Kolokacji: 2
(29) security, Peace
Kolokacji: 2
(30) Tuscaloosa, Saginaw
Kolokacji: 2
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.