"natural" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

natural przymiotnik

natural + rzeczownik
Kolokacji: 682
natural habitat • Natural History • natural resource • natural gas • natural disaster • natural beauty • natural cause • natural world • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. natural disaster = katastrofa naturalna, klęska żywiołowa natural disaster
7. natural cause = naturalna przyczyna (np. zgonu) natural cause
11. natural selection = dobór naturalny, selekcja naturalna natural selection
16. natural law = wrodzone poczucie sprawiedliwości, wrodzone poczucie prawości natural law
19. natural talent = wrodzony talent natural talent
21. natural source = naturalne źródło natural source
22. natural ability = wrodzona umiejętność natural ability
23. natural substance = naturalna substancja natural substance
24. natural setting = naturalna sceneria natural setting
26. natural landscape = krajobraz naturalny natural landscape
30. natural tendency = naturalna skłonność natural tendency
32. natural predator = naturalny drapieżnik natural predator
33. natural extension = naturalne przedłużenie natural extension
34. natural progression = naturalne następstwo rzeczy natural progression
38. natural barrier = bariera naturalna natural barrier
39. natural reaction = naturalna reakcja natural reaction
40. natural right = prawo naturalne natural right
42. natural consequence = naturalna konsekwencja natural consequence
43. natural area = naturalny obszar natural area
44. natural form = naturalna postać natural form
45. natural system = system przyrodniczy natural system
46. natural force = zjawisko naturalne natural force
47. natural choice = wrodzony wybór natural choice
48. natural course = naturalny kurs natural course
49. natural harbor = naturalny port natural harbor
50. natural cycle = naturalny cykl natural cycle
51. natural spring = naturalna wiosna natural spring
52. natural color = naturalny kolor natural color
53. natural death = śmierć naturalna natural death
54. natural leader = urodzony przywódca natural leader
56. natural thing = naturalna rzecz natural thing
58. natural lake = naturalne jezioro natural lake
59. natural part = naturalna część natural part
60. natural inclination = wrodzona skłonność natural inclination
61. natural way = naturalna droga natural way
62. natural life = naturalne życie natural life
63. natural surroundings = naturalne otoczenie natural surroundings
64. natural place = naturalne miejsce natural place
65. natural object = obiekt naturalny (powstały bez ingerencji człowieka) natural object
66. natural number = liczba naturalna natural number
67. natural flow = naturalny przepływ natural flow
70. natural park = obszar chronionego krajobrazu natural park
71. natural ally = naturalny sojusznik natural ally
73. natural formation = naturalne tworzenie się natural formation
74. natural son = naturalny syn natural son
75. natural range = naturalny zakres natural range
76. natural boundary = naturalna granica natural boundary
77. natural gift = wrodzony prezent natural gift
78. natural ecosystem = ekosystem naturalny natural ecosystem
79. natural position = naturalna pozycja natural position
80. natural ingredient = naturalny składnik natural ingredient
81. natural gas pipeline = naturalny gazociąg natural gas pipeline
82. natural sound = naturalny dźwięk natural sound
83. natural response = naturalna odpowiedź natural response
84. natural cave = naturalna jaskinia natural cave
86. natural curiosity = naturalna ciekawość natural curiosity
87. natural defense = naturalna obrona natural defense
88. natural event = naturalne wydarzenie natural event
89. natural forest = las naturalny natural forest
90. natural harbour = port naturalny natural harbour
92. natural gas price = naturalna cena benzyny natural gas price
93. natural fiber = włókno naturalne natural fiber
95. natural grass = naturalna trawa natural grass
96. natural result = naturalny wynik natural result
97. natural growth = naturalny wzrost natural growth
99. natural look = naturalne spojrzenie natural look
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 129
czasownik + natural
Kolokacji: 6
look natural • feel natural • sound natural • come natural • seem natural • ...
przysłówek + natural
Kolokacji: 9
perfectly natural • most natural • completely natural • entirely natural • totally natural • ...
natural + przyimek
Kolokacji: 8
natural for • natural to • natural in • natural with • natural at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.