ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nationality" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

nationality rzeczownik

nationality + rzeczownik
Kolokacji: 11
Nationality word • nationality law • Immigration Nationality Act • Nationality Act • nationalities policy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. Nationality word = Słowo narodowości Nationality word
  • Nationality words link to articles with information on the nation's poetry or literature (for instance, Irish or French).
  • Nationality words link to articles concerning that nation's poetry or literature (for example, Irish or French).
2. nationality law = ustawa o obywatelstwie nationality law
czasownik + nationality
Kolokacji: 15
represent several nationalities • hold nationality • change one's nationality • acquire nationality • grant nationality • ...
przymiotnik + nationality
Kolokacji: 49
different nationality • dual nationality • British nationality • French nationality • German nationality • ...
przyimek + nationality
Kolokacji: 14
of nationalities • to nationality • by nationality • about nationality • with nationality • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.