Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"narrow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

narrow przymiotnik

narrow + rzeczownik
Kolokacji: 434
narrow street • narrow road • narrow strip • narrow margin • narrow path • narrow range • narrow corridor • narrow lane • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. narrow road = wąska droga narrow road
3. narrow strip = paseczek narrow strip
4. narrow margin = wąski margines, znikomy zapas narrow margin
5. narrow path = wąska droga narrow path
6. narrow range = wąski zakres narrow range
7. narrow corridor = wąski korytarz narrow corridor
9. narrow lane = wąska uliczka narrow lane
10. narrow passage = wąskie przejście narrow passage
11. narrow valley = wąska dolina narrow valley
12. narrow victory = znikome zwycięstwo narrow victory
13. narrow band = wąski zespół narrow band
14. narrow space = wąska przestrzeń narrow space
15. narrow alley = wąska aleja narrow alley
16. narrow channel = wąski kanał narrow channel
  • The inside, however, curved down to form a narrow channel.
  • There is damned little you can do in a narrow channel.
  • But it's a narrower channel, and he's not sure where it goes.
  • It is linked to the sea by a narrow channel to the south.
  • The Secretary led them through a narrow channel and into a larger room.
  • Hurrying up they saw below them a deep and narrow channel.
  • At the north east end there is a narrow channel to sea.
  • The plane dropped down into a narrow channel between two islands.
  • She looked around, saw that they were in another narrow channel surrounded by high rocks.
  • When the water level is high, they are connected by a short narrow channel.
17. narrow face = wąska twarz narrow face
18. narrow bed = wąskie łóżko narrow bed
19. narrow opening = wąskie otwarcie narrow opening
20. narrow escape = sytuacja, w której cudem unika się nieszczęścia narrow escape
21. narrow stair = wąski stopień narrow stair
22. narrow gap = wąska luka narrow gap
23. narrow ledge = wąska półka narrow ledge
24. narrow track = wąski ślad narrow track
25. narrow staircase = wąskie schody narrow staircase
26. narrow slit = wąska szpara narrow slit
28. narrow gauge = wąski rozstaw torów narrow gauge
29. narrow bridge = wąski most narrow bridge
30. narrow majority = znikoma większość narrow majority
31. narrow tunnel = wąski tunel narrow tunnel
32. narrow hallway = korytarzyk narrow hallway
33. narrow shoulder = wąskie ramię narrow shoulder
34. narrow beam = wąski promień narrow beam
35. narrow room = wąski pokój narrow room
36. narrow sense = wąska definicja narrow sense
37. narrow view = ciasne poglądy narrow view
39. narrow eye = wąskie oko narrow eye
40. narrow point = wąski punkt narrow point
41. narrow trail = wąski szlak narrow trail
42. narrow focus = ograniczone ognisko narrow focus
43. narrow gorge = wąski wąwóz narrow gorge
44. narrow waist = wąski pas narrow waist
45. narrow aisle = wąskie przejście narrow aisle
46. narrow door = wąskie drzwi narrow door
48. narrow part = wąska część narrow part
49. narrow alleyway = wąska wąska uliczka narrow alleyway
50. narrow leaf = wąski liść narrow leaf
51. narrow definition = wąska, zawężona definicja narrow definition
52. narrow confine = wąski zamykać narrow confine
53. narrow gauge railway = wąski rozstaw torów kolej narrow gauge railway
54. narrow end = ograniczony cel narrow end
55. narrow pass = wąska przepustka narrow pass
56. narrow hall = wąska sala narrow hall
57. narrow way = wąska droga narrow way
58. narrow neck = wąska szyja narrow neck
59. narrow entrance = wąskie wejście narrow entrance
60. narrow stairway = wąski schody narrow stairway
61. narrow area = wąski obszar narrow area
62. narrow strait = wąska cieśnina narrow strait
63. narrow defeat = porażka o mały włos narrow defeat
64. narrow stripe = wąski pas narrow stripe
65. narrow step = wąski krok narrow step
66. narrow ridge = wąski grzbiet narrow ridge
67. narrow interest = wąski interes narrow interest
68. narrow doorway = wąski otwór drzwiowy narrow doorway
69. narrow stream = wąski strumień narrow stream
70. narrow loss = wąska strata narrow loss
71. narrow tube = wąska rura narrow tube
72. narrow head = wąska głowa narrow head
73. narrow stretch = wąski odcinek narrow stretch
74. narrow section = wąska część narrow section
75. narrow crack = wąskie pęknięcie narrow crack
76. narrow building = wąski budynek narrow building
77. narrow field = ograniczone pole narrow field
78. narrow place = wąskie miejsce narrow place
79. narrow walkway = wąskie przejście narrow walkway
80. narrow beach = wąska plaża narrow beach
81. narrow lead = nieznaczna przewaga narrow lead
82. narrow house = wąski dom narrow house
83. narrow interpretation = zawężona interpretacja narrow interpretation
84. narrow table = wąski stół narrow table
85. narrow hip = wąskie biodro narrow hip
86. narrow flight = wąskie stado narrow flight
87. narrow canal = wąski kanał narrow canal
88. narrow limit = wąska granica narrow limit
89. narrow cot = wąskie łóżeczko dziecinne narrow cot
90. narrow ravine = wąski wąwóz narrow ravine
91. narrow hole = wąska dziura narrow hole
92. narrow defile = wąski wąwóz narrow defile
93. narrow isthmus = wąski przesmyk narrow isthmus
94. narrow shaft = wąski trzonek narrow shaft
95. narrow bunk = wąska koja narrow bunk
96. narrow nose = wąski nos narrow nose
97. narrow river = wąska rzeka narrow river
98. narrow belt = paseczek narrow belt
99. narrow ribbon = wąska wstążka narrow ribbon
100. narrow peninsula = wąski półwysep narrow peninsula
czasownik + narrow
Kolokacji: 3
grow narrower • become narrower • look narrow
przysłówek + narrow
Kolokacji: 26
relatively narrow • extremely narrow • fairly narrow • slightly narrower • somewhat narrower • ...
narrow + przyimek
Kolokacji: 8
narrow for • narrow in • narrow with • narrow of • narrow at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.