"name" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

name czasownik

name + rzeczownik
Kolokacji: 755
name chairman • name MVP • name Rookie • name Desire • name editor • name executive • name commander • name captain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 77
  • He was named president in 1984 and chief executive last year.
  • He was named president and chief executive the following year.
  • He was named president three years later and chief executive in 1982.
  • A little over a year later he was named president and chief executive.
  • The following year she was named chief executive of the group.
  • Three years ago, I was named chief executive during the most difficult time in the company's history.
  • Two years later, she was named chief executive of the entire company.
  • Bank of America named him president and chief executive in 1963.
  • He was named the organization's chairman and chief executive in 1993.
  • Three years later, he was named chief executive of the London office.
5. name Desire = imię Ochota name Desire
6. name editor = redaktor imienia name editor
9. name bishop = biskup imienia name bishop
13. name chief = szef imienia name chief
15. name head = imię głowa name head
20. name names = wymienić nazwiska, podać nazwiska (np. w śledztwie) name names
21. name one's son = imię czyjś syn name one's son
24. name one's price = podać swoją cenę name one's price
26. name Man = imię człowiek name Man
27. name CEO = imię CEO name CEO
28. name governor = gubernator imienia name governor
29. name rights = prawa imienia name rights
31. name dean = dziekan imienia name dean
32. name one's Counsel = imię czyjś Pełnomocnik Procesowy name one's Counsel
33. name leader = przywódca imienia name leader
36. name one's Books = imię czyjś Książki name one's Books
37. name John = imię John name John
39. name things = rzeczy imienia name things
42. name people = ludzie imienia name people
43. name one's Artist = imię czyjś Artysta name one's Artist
45. name Committee = Komitet imienia name Committee
50. name one's star = imię czyjś gwiazda name one's star
51. name George = imię George name George
52. name a woman = wymień kobietę name a woman
58. name heir = spadkobierca imienia name heir
59. name the town = wymień miasto name the town
60. name Horse = imię Koń name Horse
61. name Mary = imię Maria name Mary
63. name the song = nazwij piosenkę name the song
64. name the place = wyznacz miejsce name the place
65. name a Fellow = wymień Faceta name a Fellow
66. name Jack = imię Jack name Jack
67. name King = imię Król name King
68. name David = imię Dawid name David
69. name one's friend = imię czyjś przyjaciel name one's friend
70. name vicar general = pastor imienia ogólny name vicar general
71. name Joe = imię Joe name Joe
72. name a site = nazwij miejsce name a site
73. name Peter = imię Peter name Peter
74. name William = imię William name William
75. name one's father = imię czyjś ojciec name one's father
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 110
czasownik + name
Kolokacji: 23
decline to name • refuse to name • ask to name • decide to name • want to name • ...
name + przyimek
Kolokacji: 42
named after • named for • named by • named until • named to • ...
name + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
originally named • officially named • aptly named • newly named • formally named • similarly named • formerly named • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.