14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"name" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

name rzeczownik

rzeczownik + name
Kolokacji: 203
brand name • household name • pen name • code name • domain name • genus name • file name • stage name • trade name • ...
name + rzeczownik
Kolokacji: 36
name recognition • name tag • name change • name brand • Geographic Names Information System • ...
name + czasownik
Kolokacji: 208
name appears • name derives • name suggests • name implies • name sounds • name refers • name sticks • name translates • ...
czasownik + name
Kolokacji: 419
assign names • name names • change one's name • give one's name • take one's name • know one's name • bear one's name • ...
przymiotnik + name
Kolokacji: 418
real name • full name • middle name • maiden name • proper name • generic name • familiar name • false name • Latin name • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. real name = rzeczywiste imię real name
2. full name = pełne imię i nazwisko full name
3. official name = oficjalna nazwa official name
  • The school's official name changed several times during the 20th century.
  • The division was set up in 1945 and its official name has changed a number of times.
  • They have no official names, so call them what you will.
  • The official name has to do with its location about 7km outside the city.
  • The official name of the race has changed over the years.
  • One thing that will not change, however, is the company's official name.
  • The official name of the station was changed in 1878.
  • It wasn't the official name for the new drive system.
  • The former was used as its official name during 1922-1927.
  • Until then, there was no official name for the river.
4. middle name = drugie imię middle name
5. maiden name = nazwisko panieńskie maiden name
7. generic name = nazwa rodzajowa generic name
8. famous name = sławne imię famous name
10. false name = fałszywe nazwisko false name
11. Latin name = Łacińskie imię Latin name
12. assumed name = przybrane nazwisko assumed name
13. Greek name = Greckie imię Greek name
15. Arabic name = Arabski imię Arabic name
16. given name = imię given name
17. common name = pospolita nazwa common name
18. big name = znana osobistość, wielkie nazwisko big name
19. scientific name = naukowe imię scientific name
20. unusual name = niezwykłe imię unusual name
21. original name = nazwa oryginalna original name
22. bad name = zła reputacja bad name
23. English name = Angielskie imię English name
24. formal name = formalne imię formal name
25. married name = nazwisko po mężu married name
26. actual name = rzeczywiste imię actual name
27. Indian name = Indyjskie imię Indian name
28. Italian name = Włoskie imię Italian name
30. German name = Niemieckie imię German name
32. Christian name = imię nadane na chrzcie Christian name
33. French name = Francuskie imię French name
35. Spanish name = Hiszpańskie imię Spanish name
36. correct name = poprawne imię correct name
37. botanical name = botaniczne imię botanical name
38. new name = nowe imię new name
40. good name = dobre imię good name
41. specific name = drugi człon nazwy gatunku zwierzęcia specific name
42. popular name = popularne imię popular name
43. true name = prawdziwe imię true name
44. ancient name = starożytne imię ancient name
45. female name = kobiece imię female name
46. Japanese name = Japońskie imię Japanese name
47. masculine name = imię rodzaju męskiego masculine name
48. collective name = imię spółdzielni collective name
49. personal name = osobiste imię personal name
50. great name = wielkie imię great name
51. Chinese name = Chińskie imię Chinese name
52. legal name = imię i nazwisko, nazwa prawna legal name
53. feminine name = imię rodzaju żeńskiego feminine name
54. male name = męskie imię male name
55. only name = jedyne imię only name
56. single name = jedno imię single name
57. old name = stare imię old name
59. traditional name = tradycyjne imię traditional name
60. native name = rodzinne imię native name
61. right name = prawe imię right name
62. present name = obecne imię present name
64. modern name = współczesne imię modern name
65. previous name = poprzednie imię previous name
66. Turkish name = Turecki imię Turkish name
67. Irish name = Irlandzkie imię Irish name
68. current name = bieżąca nazwa current name
69. American name = Amerykańskie imię American name
70. systematic name = nazwa systematyczna systematic name
71. early name = wczesne imię early name
72. descriptive name = opisowe imię descriptive name
73. long name = długie imię long name
74. historical name = historyczne imię historical name
75. informal name = swobodne imię informal name
76. funny name = zabawne imię funny name
77. strange name = dziwne imię strange name
78. tribal name = plemienne imię tribal name
79. appropriate name = odpowiednie imię appropriate name
80. professional name = fachowe imię professional name
81. short name = krótka nazwa short name
82. better name = lepsze imię better name
83. holy name = święte imię holy name
84. Hebrew name = Hebrajskie imię Hebrew name
85. Korean name = Koreańskie imię Korean name
86. colloquial name = potoczne imię colloquial name
87. prominent name = imię rzucające się w oczy prominent name
88. odd name = dziwne imię odd name
89. Gaelic name = Gaelicki imię Gaelic name
91. fake name = sztuczne imię fake name
92. Antarctic Name = Antarktyczne Imię Antarctic Name
93. unique name = imię jedyne w swoim rodzaju unique name
94. top name = najwyższe imię top name
95. Russian name = Rosyjskie imię Russian name
96. unofficial name = nieoficjalne imię unofficial name
97. individual name = nazwa jednostkowa individual name
98. Roman name = Rzymianin imię Roman name
99. Hungarian name = Węgierskie imię Hungarian name
100. fictitious name = zmyślone imię fictitious name
przyimek + name
Kolokacji: 50
to one's name • on Antarctic Names • despite one's name • after one's name • about one's name • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.