"nail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

nail rzeczownik

rzeczownik + nail
Kolokacji: 24
Inch Nail • finger nail • iron nail • thumb nail • roofing nail • ...
nail + rzeczownik
Kolokacji: 33
nail polish • nail salon • nail file • Tooth Nail Record • nail gun • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. nail polish = lakier do paznokci nail polish
2. nail salon = salon paznokcia nail salon
3. nail file = pilnik do paznokci nail file
4. Tooth Nail Record = Ząb Paznokieć Zapis Tooth Nail Record
nail + czasownik
Kolokacji: 27
nail digs • nail biting • nail grows • nail tears • nail holding • ...
czasownik + nail
Kolokacji: 25
bite one's nails • use nails • drive a nail • hit the nail • dig one's nails • ...
przymiotnik + nail
Kolokacji: 47
long nail • final nail • rusty nail • sharp nail • red nail • ...
przyimek + nail
Kolokacji: 12
with nails • of nails • under one's nails • to nails • for nails • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.