Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"mutual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mutual przymiotnik

mutual + rzeczownik
Kolokacji: 178
mutual fund • mutual friend • mutual respect • mutual consent • mutual agreement • mutual understanding • mutual interest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
3. mutual respect = wzajemne poszanowanie mutual respect
4. mutual consent = obopólna zgoda mutual consent
5. mutual agreement = wzajemne porozumienie, obopólna zgoda mutual agreement
8. mutual benefit = obopólna korzyść mutual benefit
10. mutual trust = obustronne zaufanie mutual trust
11. mutual attraction = wzajemne przyciąganie mutual attraction
12. mutual aid = pomoc wzajemna mutual aid
14. mutual love = wzajemna miłość mutual love
15. mutual fund company = inwestycyjny fundusz wzajemny spółka mutual fund company
16. mutual cooperation = wzajemna współpraca mutual cooperation
17. mutual fund industry = przemysł inwestycyjnego funduszu wzajemnego mutual fund industry
18. mutual fund manager = wzajemny zarządca funduszu inwestycyjnego mutual fund manager
19. mutual acquaintance = wspólny znajomy mutual acquaintance
21. mutual decision = wzajemna decyzja mutual decision
22. mutual fund investor = inwestor inwestycyjnego funduszu wzajemnego mutual fund investor
24. mutual admiration = wzajemny podziw mutual admiration
25. mutual concern = wzajemne zainteresowanie mutual concern
26. mutual intelligibility = wzajemna zrozumiałość języków mutual intelligibility
  • However, these fall into four groups with 75% mutual intelligibility or greater.
  • These have relatively low mutual intelligibility, but are close enough to be considered a single language.
  • However, all have a high degree of mutual intelligibility, and so by that standard are a single language.
  • They are closely related, though perhaps not close enough for mutual intelligibility.
  • In some cases it is hard to distinguish between mutual intelligibility and a basic knowledge of other language.
  • With this, the higher the linguistic distance, the lower is the level of mutual intelligibility.
  • There is a degree of mutual intelligibility between the two languages, particularly in written form.
  • It has a degree of mutual intelligibility with the Malay language.
  • This is because there is a high degree of mutual intelligibility.
  • English has numerous dialects, some being beyond the range of mutual intelligibility.
27. mutual advantage = obustronna korzyść mutual advantage
28. mutual affection = wzajemna sympatia mutual affection
30. mutual protection = wzajemna ochrona mutual protection

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.