14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"music" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

music rzeczownik

rzeczownik + music
Kolokacji: 181
country music • folk music • chamber music • rock music • dance music • background music • sheet music • theme music • ...
music + rzeczownik
Kolokacji: 411
music video • music director • music industry • music festival • music critic • music scene • music teacher • music hall • ...
music + czasownik
Kolokacji: 179
music plays • music sounds • music stops • music begins • music starts • music features • music seems • music comes • music makes • ...
czasownik + music
Kolokacji: 232
play music • compose music • perform music • feature music • study music • teach music • write music • arrange music • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 91
5. study music = muzyka naukowa study music
8. arrange music = zaaranżuj muzykę arrange music
11. love music = muzyka miłosna love music
  • It is a great loss to all of us who love music.
  • I love his music and seriously can't wait to go!
  • We know these directors love music and have something to offer.
  • "Is it possible there should be people who don't love music?"
  • I couldn't imagine myself spending time with a man who didn't love music.
  • I love his music, and have been a huge fan for years.
  • The old guy who loved music, turned to drink, instead.
  • I love music, but the word is being used too loosely.
  • Some are retired, others still work, and all love music.
  • "She just really loved his music and is starting her collection."
16. read music = czytać zapis nutowy read music
17. learn music = naucz się muzyki learn music
18. include music = obejmuj muzykę include music
20. combine music = kombajn muzyka combine music
21. sing music = zaśpiewaj muzykę sing music
23. offer music = oferta muzyka offer music
24. sell music = sprzedaj muzykę sell music
29. bring music = przynieś muzykę bring music
30. contain music = powstrzymaj muzykę contain music
31. add music = dodaj muzykę add music
33. call Music = rozmowa telefoniczna Muzyka call Music
34. take music = podejmij muzykę take music
35. find music = znajdź muzykę find music
36. know for one's music = wiedzieć dla czyjś muzyka know for one's music
37. get music = mieć muzyka get music
38. see music = zobacz muzyka see music
42. introduce music = wprowadź muzykę introduce music
43. put music = włożona muzyka put music
44. incorporate music = włącz muzykę incorporate music
45. buy music = kup muzykę buy music
46. want music = chciej muzyka want music
47. broadcast music = program muzyka broadcast music
48. choose music = wybierz muzykę choose music
49. pursue music = kontynuuj muzykę pursue music
50. mix music = mieszanka muzyka mix music
52. discover music = poznaj muzykę discover music
53. celebrate music = sław muzykę celebrate music
54. explore music = zgłęb muzykę explore music
57. cover music = muzyka okładkia cover music
60. specialize in music = specjalizuj się w muzyce specialize in music
63. allow music = pozwól na muzykę allow music
65. fill with music = napełnij się muzyką fill with music
67. dedicate to music = poświęć muzyce dedicate to music
68. contribute music = wnieś muzykę contribute music
69. music is directed = muzyka jest kierowana music is directed
70. introduce to music = zapoznaj z muzyką introduce to music
71. consist of music = składaj się z muzyki consist of music
72. win for Music = wygraj dla Muzyki win for Music
73. music is based = muzyka jest oparta music is based
75. discuss music = omów muzykę discuss music
77. appreciate music = doceń muzykę appreciate music
79. use in music = wykorzystanie w muzyce use in music
81. rock music = rock rock music
82. score the music = opracuj instrumentację muzyki score the music
83. understand music = zrozum muzyka understand music
85. represent music = przedstaw muzykę represent music
87. deliver music = dostarcz muzykę deliver music
88. pursue in music = ścigaj w muzyce pursue in music
89. dance music = muzyka taneczna dance music
90. describe as music = przedstaw jako muzykę describe as music
91. begin music = zacznij muzykę begin music
przymiotnik + music
Kolokacji: 410
classical music • popular music • live music • contemporary music • electronic music • instrumental music • vocal music • loud music • ...
przyimek + music
Kolokacji: 40
of music • about music • including music • between music • to music • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.