KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"movie" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

movie rzeczownik

rzeczownik + movie
Kolokacji: 151
TV movie • horror movie • Hollywood movie • action movie • Disney movie • B movie • television movie • home movie • war movie • ...
movie + rzeczownik
Kolokacji: 180
movie theater • movie star • movie studio • movie industry • movie version • movie screen • movie producer • movie soundtrack • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
3. movie studio = studio filmowe movie studio
6. movie screen = film ekran movie screen
9. movie set = plan filmowy, plan zdjęciowy movie set
10. movie actor = aktor filmu movie actor
12. movie adaptation = adaptacja filmu movie adaptation
13. movie camera = kamera filmowa movie camera
16. movie business = przemysł filmowy movie business
18. movie career = kariera filmowa movie career
19. movie trailer = przyczepa filmu movie trailer
21. movie role = rola filmu movie role
22. movie script = scenariusz filmowy movie script
24. Health Maps Movies Music = Zdrowie sporządza mapę Filmów Muzyka Health Maps Movies Music
25. movie company = film spółka movie company
27. movie right = prawo filmu movie right
28. movie ticket = bilet kinowy movie ticket
29. Internet Movie Database = Film internetowy Baza danych Internet Movie Database
30. movie production = produkcja filmu movie production
31. movie musical = film muzyczny movie musical
32. movie review = przegląd filmu movie review
34. movie audience = publiczność filmu movie audience
35. movie fan = fan filmu movie fan
37. MTV Movie Award = Film MTV Nagroda MTV Movie Award
38. movie character = film charakter movie character
39. movie scene = scena filmu movie scene
40. movie debut = film debiut movie debut
41. movie title = film tytuł movie title
42. movie deal = film umowa movie deal
43. movie buff = maniak filmu movie buff
44. movie night = noc filmowa movie night
45. movie history = film historia movie history
46. movie executive = kierownictwo filmu movie executive
47. movie project = film projekt movie project
48. movie projector = projektor filmowy movie projector
49. movie mogul = potentat filmowy, magnat filmowy movie mogul
50. Movie Freak = Film Dziwak Movie Freak
51. movie appearance = wygląd filmu movie appearance
52. movie series = film seria movie series
53. movie serial = serial filmu movie serial
54. movie bug = kinomaniak movie bug
56. movie music = film muzyka movie music
57. movie premiere = premiera filmu movie premiere
movie + czasownik
Kolokacji: 114
movie starring • movie features • movie opens • movie shows • movie ends • movie makes • movie begins • movie includes • ...
czasownik + movie
Kolokacji: 76
watch movies • movie called • movie directed • movie set • show movies • include movies • love movies • play movies • ...
przymiotnik + movie
Kolokacji: 215
animated movie • silent movie • made-for-TV movie • favorite movie • made-for-television movie • classic movie • bad movie • ...
przyimek + movie
Kolokacji: 21
about movies • with movies • on movies • including movies • between movies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.