BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"mother" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mother rzeczownik

rzeczownik + mother
Kolokacji: 33
Queen Mother • birth mother • welfare mother • mother of one's son • mother of several daughters • earth mother • ...
mother + rzeczownik
Kolokacji: 45
mother tongue • Mother Nature • Mother Teresa • Mother Earth • Mother Goose • mother ship • mother goddess • mother church • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
3. Mother Teresa = Matka Teresa z Kalkuty Mother Teresa
5. Mother Goose = Mama Gęś (fikcyjna autorka piosenek dla małych dzieci) Mother Goose
6. mother ship = statek-matka mother ship
8. mother church = kościół macierzysty mother church
9. mother lode = złoże, kopalnia (np. złota, srebra) mother lode
11. mother figure = osoba opiekuńcza, postać matki, postać matczyna mother figure
12. Mother Jones = Matka Jones Mother Jones
13. mother hen = nadopiekuńcza matka mother hen
14. Mother tongue language = Język języka ojczystego Mother tongue language
15. Mother Superior = Siostra Przełożona Mother Superior
16. Mother Mary = Matka Maria Mother Mary
17. mother language = matka język mother language
18. Mother Russia = Matka Rosja Mother Russia
19. Mother Courage = Matka Odwaga Mother Courage
20. mother house = dom macierzysty mother house
mother + czasownik
Kolokacji: 444
mother dies • mother remarries • mother teaches • mother sits • mother tells • mother stands • mother insists • mother marries • ...
czasownik + mother
Kolokacji: 257
live with one's mother • tell one's mother • kill one's mother • see one's mother • call one's mother • play one's mother • ...
przymiotnik + mother
Kolokacji: 185
single mother • loving mother • biological mother • foster mother • Devoted mother • adoptive mother • unwed mother • ...
przyimek + mother
Kolokacji: 41
of one's mother • with one's mother • to one's mother • for one's mother • from one's mother • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.