"mortgage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mortgage rzeczownik

rzeczownik + mortgage
Kolokacji: 8
home mortgage • rate mortgage • percent mortgage • Canada Mortgage • balloon mortgage • ...
mortgage + rzeczownik
Kolokacji: 88
mortgage payment • mortgage rate • mortgage lender • mortgage loan • mortgage broker • mortgage company • mortgage market • ...
mortgage + czasownik
Kolokacji: 8
mortgage averages • mortgage costs • mortgage totaling • mortgage rises • mortgage falls • ...
czasownik + mortgage
Kolokacji: 27
pay the mortgage • get a mortgage • buy mortgages • offer mortgages • hold the mortgage • ...
przymiotnik + mortgage
Kolokacji: 43
fixed-rate mortgage • adjustable-rate mortgage • new mortgage • residential mortgage • underlying mortgage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. fixed-rate mortgage = ustalić/ustalać-stawka hipoteka fixed-rate mortgage
2. adjustable-rate mortgage = kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem adjustable-rate mortgage
3. new mortgage = nowa hipoteka new mortgage
4. residential mortgage = mieszkalna hipoteka residential mortgage
5. underlying mortgage = pierwszeństwo hipoteki underlying mortgage
przyimek + mortgage
Kolokacji: 10
for mortgages • on mortgages • of mortgages • in mortgages • to mortgages • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.