"moon" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moon rzeczownik

rzeczownik + moon
Kolokacji: 36
half moon • crescent moon • Warren Moon • Keith Moon • Sailor Moon • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. half moon = półksiężyc half moon
2. crescent moon = Księżyc między nowiem a pierwszą lub trzecią kwadrą crescent moon
3. Warren Moon = Warren Księżyc Warren Moon
4. Keith Moon = Keith Księżyc Keith Moon
5. Sailor Moon = Czarodziejka z księżyca Sailor Moon
6. harvest moon = pełnia księżyca najbliższa równonocy jesiennej harvest moon
7. moon of Jupiter = księżyc Jowisza moon of Jupiter
8. Paper Moon = Papierowy Księżyc Paper Moon
9. silver moon = srebrzysty księżyc silver moon
moon + rzeczownik
Kolokacji: 59
moon landing • moon rock • moon base • moon day • Moon River • ...
moon + czasownik
Kolokacji: 80
moon rises • moon shines • moon comes • moon sets • moon hangs • ...
czasownik + moon
Kolokacji: 9
see the moon • moon is discovered • land on the moon • make to the Moon • mean moon • ...
przymiotnik + moon
Kolokacji: 65
full moon • new moon • large moon • small moon • blue moon • bright moon • ...
przyimek + moon
Kolokacji: 15
on the Moon • under the moon • to the moon • over the moon • at the moon • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.