KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) taxpayer, television, TV
Kolokacji: 3
(5) tax, purse
Kolokacji: 2
(6) pocket, blood, people
Kolokacji: 3
(8) drug, Beer, tobacco
Kolokacji: 3
(10) paper, oil
Kolokacji: 2
(11) government, reward, bounty
Kolokacji: 3
(14) family, extortion, mob
Kolokacji: 3
(15) research, tuition, education
Kolokacji: 3
(16) rent, purchase, inheritance
Kolokacji: 3
(17) lunch, meal, milk, food
Kolokacji: 4
(18) sponsorship, sponsor
Kolokacji: 2
(20) bail, fiat, bond, mortgage
Kolokacji: 4
(24) Smart, Monopoly, pin, head
Kolokacji: 4
(25) money, bank, deposit, fund
Kolokacji: 4
(26) Medicaid, Medicare
Kolokacji: 2
1. highway money = droga publiczna pieniądze highway money
2. grocery money = sklep spożywczy pieniądze grocery money
3. transportation money = transport pieniądze transportation money
4. commodity money = towar pieniądze commodity money
5. way money = droga pieniądze way money
6. passage money = przejście pieniądze passage money
  • He got a house together for his family and sent his wife the passage money a year later.
  • The first time I did not pay his passage money.
  • I then paid the balance of my passage money.
  • Also they pressed upon him the passage money in advance.
  • And if he says yes, you will have to pay passage money for your wife.
  • We had put down our passage money- booked a sailing to Bombay.
  • Who else could work it to collect passage money from his bedmate?
  • Perhaps he would find one whose passage money he could pay.
  • And the passengers' passage money - that's paid to the commander.
  • If you can advance us passage money, I would appreciate it.
7. TARP money = Brezent pieniądze TARP money
(29) dues, compensation
Kolokacji: 2
(30) overtime, time
Kolokacji: 2
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.