"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) taxpayer, television, TV
Kolokacji: 3
(5) tax, purse
Kolokacji: 2
(6) pocket, blood, people
Kolokacji: 3
(8) drug, Beer, tobacco
Kolokacji: 3
(10) paper, oil
Kolokacji: 2
(11) government, reward, bounty
Kolokacji: 3
(14) family, extortion, mob
Kolokacji: 3
(15) research, tuition, education
Kolokacji: 3
(16) rent, purchase, inheritance
Kolokacji: 3
(17) lunch, meal, milk, food
Kolokacji: 4
(18) sponsorship, sponsor
Kolokacji: 2
(20) bail, fiat, bond, mortgage
Kolokacji: 4
1. stimulus money = pieniądze mające pobudzić gospodarkę stimulus money
2. lottery money = pieniądze loteryjne lottery money
3. union money = pieniądze związkowe union money
4. appearance money = wygląd pieniądze appearance money
  • That was in addition to her appearance money, said to be $25,000.
  • As a gambler you want to be playing to get the appearance money.
  • They don't mind limping around the track for appearance money.
  • None of the race directors would say how much appearance money they would offer.
  • London is offering about $2.5 million in appearance money, $1.5 million of it to the top men.
  • "In a perfect world, there would be no appearance money," Meyer said.
  • At the start of summer, she was receiving appearance money of $1,500 to $2,000 for each European meet.
  • Besides appearance money, the winner will get a reported $500,000.
  • All the professional runners - 14 women and 13 men - received appearance money.
  • A spokeswoman for the competition said: 'We never pay appearance money and that is always made clear in the contracts.
(24) Smart, Monopoly, pin, head
Kolokacji: 4
(25) money, bank, deposit, fund
Kolokacji: 4
(26) Medicaid, Medicare
Kolokacji: 2
(29) dues, compensation
Kolokacji: 2
(30) overtime, time
Kolokacji: 2
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.