KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) save
Kolokacji: 2
(7) donate, pledge
Kolokacji: 2
(8) steal, rob
Kolokacji: 2
(12) allocate, award, earmark, set
Kolokacji: 4
(20) bet, count, look, trust
Kolokacji: 4
(21) marry
Kolokacji: 2
(23) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(24) request, beg, lobby
Kolokacji: 4
(25) know, love, flee
Kolokacji: 4
(26) approve, ban, authorize
Kolokacji: 3
(27) build, inject, base
Kolokacji: 3
1. build with money = zbuduj z pieniędzmi build with money
  • The museum, built and funded with private money, opened in 1987.
  • Additional schools are built with money from individuals and corporations.
  • The $85 million prison was built with money from a 1982 bond issue.
  • The project, built largely with public money, is part of a city effort to encourage retail development in poor areas.
  • And yet, just outside his office, construction workers were building a mosque with public money.
  • In May, the university will open a new 195,000-square-foot, $37.5 million museum, which was built with money from state, local and private sources.
  • The building was built with money raised by local people.
  • The $6 million memorial will be built with private money.
  • It was built in 1983 with money from the Federal Government.
  • The monument, built with local, state and federal money, was dedicated in 1908.
2. inject money = wstrzyknij pieniądze inject money
3. money based = pieniądze oparły money based
(28) toss, dump
Kolokacji: 2
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.