KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) save
Kolokacji: 2
(7) donate, pledge
Kolokacji: 2
(8) steal, rob
Kolokacji: 2
(12) allocate, award, earmark, set
Kolokacji: 4
(20) bet, count, look, trust
Kolokacji: 4
(21) marry
Kolokacji: 2
(23) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(24) request, beg, lobby
Kolokacji: 4
(25) know, love, flee
Kolokacji: 4
1. know as money = wiedz jako pieniądze know as money
  • The party can then spend these unrestricted funds, known as soft money, to help candidates.
  • We should end the big money contributions to political parties, known today as soft money.
  • Experts in campaign finance issues, however, said they had a different view of the law on the contributions to party committees, known as soft money.
  • Such donations to the national political party committees - known as soft money - reached a record of nearly $500 million in the 2000 election.
  • In its platform, the party advocates a ban on political contributions known as soft money.
  • These advertisements are paid for with the big corporate donations, generally known as "soft money."
  • When the bait money has left the bank it is known as hot money.
  • The heart of the bill is a ban on the large unlimited contributions to the national political parties known as soft money.
  • I hope that the directive will lead to wider discussion in our home countries of what is known as dirty money.
  • It is being paid for with the unregulated campaign contributions known as soft money.
2. money known = pieniądze znany money known
3. love money = pieniądze miłosne love money
4. flee with the money = ucieknij z pieniędzmi flee with the money
(26) approve, ban, authorize
Kolokacji: 3
(27) build, inject, base
Kolokacji: 3
(28) toss, dump
Kolokacji: 2
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.